ekoyay yayınları 12.sınıf dil ve anlatım sayfa 133

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

ekoyay yayınları 12.sınıf  dil ve anlatım sayfa 133

1.   Daha önceki deneyimlerinizden hareketle hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmaların insanları etkileme ve inandırma konusunda ne gibi farkları olduğunu söyleyiniz.

Tabiatı gereği konuşma ihtiyacında olan ve bu özelliğiyle de diğer canlılardan ayrılan insan, günlük hayatını devam ettirirken ister istemez diğer insanlarla iletişim kurar. Bunun için kişisel deneyim dışında herhangi bir hazırlık gerekmese de bu iletişimde (yazılı olmasa bile) toplumun belirlediği çok uzun bir geçmişi olan kurallar ve söz kalıpları kullanılır. Hazırlıksız konuşma, bireyin değil, toplumun belirlediği çerçevede gerçekleşir.

Kendine güvensizlik, yetersiz hazırlık, heyecan gibi sebeplerle bazı kimseler, topluluk karşısında konuşmak istemezler. Fakat günlük konuşmaları sırasında devirdikleri çamların, kırdıkları kalplerin farkına bile varmazlar. Konuşma kurallarının yalnız hazırlıklı konuşmalar için geçerli olmadığını çoğu zaman unuturlar. Konuşmaya başladıkları andan itibaren bilgileri, görgüleri, terbiyeleri, dünya görüşleri, ahlak anlayışları, sosyal çevreleri… hakkında diğerlerine ipuçları verdiklerinin farkında değillerdir. Bu sebeple kuşlar ayaklarıyla insanlar dilleriyle yakalanırlar. “Dilim, seni dilim dilim edeyim.” atasözünde de bu incelik vardır. Hatta bazen susmak, konuşmaktan daha iyi bir etki bırakabilir. “Söz biliyorsan konuş ibret alsınlar, bilmiyorsan sus, adam sansınlar.” sözü bu gerçeği veciz biçimde ifade eder.

Herhangi bir hazırlık gerektirmeden yapılan karşılıklı konuşmalarda da içtenlik, inandırıcılık, tatlı dillilik, doğruluk, dürüstlük, açıklık ve saygı ön plandadır.

2.   Şimdiye kadar dinleyici olarak katıldığınız bir konferans oldu mu? Eğer olduysa dinlediğiniz konuda önceki bilgilerinizle konferanstan sonraki bilgileriniz arasında ne gibi farklar oluştu?

3.   Özellikle üniversitelerde belli aralıklarla konferanslar düzenlenmesinin sebepleri neler olabilir?

Konferans türü bilimsel, toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel konularda toplumu bilgilendirmek, yeni gelişmelerden haberdar etmek amacıyla yapılan sözlü bir etkinliktir.