ekoyay yayınları 12.sınıf dil ve anlatım sayfa 121

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

21.Etkinlik

Türküler Dolusu şiirinin teması Anadolu türküleri, Şiir Balı metninin teması ise Anadolu halk şiirleridir. İki metnin dayandığı ortak payda, Anadolu insanının bağrından çıkmış sözlü gelenek ürünleridir.

22.Etkinlik

Cumhuriyet dönemi şiir geleneği

24.Etkinlik

Balıkçılar

Kızılırmak Kıyıları

Türküler Dolusu

Yapı

Serbest müstezat biçiminde ve aruz ölücüsüyle yazılmıştır.

Serbest ölçüyle yazılmıştır.

Serbest ölçüyle yazılmıştır.

Dil ve anlatım

Ağır, süslü ve imgelerle yüklü bir dili vardır.

Açık, sade ve akıcı bir dili vardır.

Açık, sade ve akıcı bir dili vardır

Söyleyiş Tarzı

Olay örgüsündeki kişiler arasında gerçekleşen diyalogları ifade eden bir söyleyiş vardır. Acındırma amacı sezilir.

Eleştiren, acındıran, iğneleyici bir söyleyiş biçimi vardır.

Övgü ve sevgi ifadelerinin yoğun olduğu bir söyleyiş hakimdir.

Anlatım türü

Öyküleyici ve betimleyici anlatımla birlikte şiirsel bir ifade vardır.

Şiirsel anlatım