ekoyay yayınları 12.sınıf dil ve anlatım sayfa 73,78 yanıtlar

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

ekoyay yayınları 12.sınıf dil ve anlatım  sayfa 73,78 yanıtlar 

2)Roman, kaynağını günlük yaşamdan, hayattan alır. Roman okurken karşımızda her haliyle insanı görürüz. Roman kahramanlarından birinde kendi yaşantılarımızı, kendi duygu ve duyarlılıklarımızı görürüz. Bazen de bir empati yoluyla kendimizi bir kahramanın yerine koyup günlük yaşamın akışında böyle bir durumda ne yapabileceğimizi düşünürüz.

Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini yansıtmayı amaçlayan düz yazı türüdür. Olayları, yer, zaman, şahıs kadrosu bütünlüğü ve uyumu içinde anlatır. Her bir gerçekliğin hem de düş gücünün ürünüdür. Yaşamın yeniden yaratımı ve üretimidir. Roman dört temel öğeden oluşur. Yer ,zaman, olaylar zinciri, şahıs kadrosu. Her sanatçı eserini kendine özgü anlayış ve anlatış özelliğine göre oluşturur. İnsanlar gibi roman kişileri de belli bir çevrede yaşar. Romanlar, temel bir olay etrafında gelişen ve iç içe geçmiş çok sayıda olaydan oluşur.

4.Etkinlik

İnce Memed romanının olay örgüsünü oluşturan parçalar kendi içinde bir bütünlüğe sahiptir. Memed’in tarlayı bırakıp başka bir köye sığınması, Hatçe’yi kaçırması, eşkıyalara karışıp dağlarda yaşaması, Hatçe’yi hapisten kaçırması gibi birçok olay parçasının kendi içinde bir mesaj ve bütünlüğü vardır.