ekoyay yayınevi 9.sınıf dil ve anlatım sayfa 141,142,144

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları Kitap Cevapları

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 141

1.Etkinlik

Olumsuz cümleler bir şeyin olmadığını, olmamakta olduğunu ve olmayacağını bildirir.

2.Etkinlik

Hayatın değeri uzun yaşamakta değil, iyi yaşamaktadır.

3.Etkinlik

Size hak vermiyor değilim. ( Şekilce olumsuz, anlamca olumlu)

Bize yardım edeceğini mi  sanıyorsun? ( şekilce olumlu, anlamca olumsuz)

4.Etkinlik

Çünkü hayatta değilsiniz./ Çünkü yaşamıyorsunuz.

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 142

Anlama- Yorumlama

“Ateşim var, külüm yok” cümlesi sıralı bir cümledir. Cümlenin ilk kısmı olumlu, ikinci kısmı olumsuzdur.

“var” kelimesi bir durumun, varlığın, olayın var olduğunu anlatmak için kullanılır. “ yok” kelimesi ise bunun tam tersi, olumsuzudur.

Ölçme ve Değerlendirme

1)fiil, değil ve yok

2)DYDD

3)B

 2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 144

♦   Yukarıda açıklayıcı, tasvir edici, öyküleyici ve tartışmacıanlatımla yazılmış metinler verilmiştir. Hangi metnin hangi anlatımla yazıldığını belirleyip sözlü olarak ifade ediniz.

 “Konya” ve “Ölçmenin Standart Hatası” metinlerinde açıklayıcı, “Gün Olur Asra Bedel”de betimleyici, “ Bir Gün” metninde şiirsel, “Edebiyat Alemi” metninde tartışmacı anlatım vardır.                                                                                                                 1

1. Etkinlik

♦   Edebiyatçılarımız yok demiyorum, olmaz olur mu?

♦   Hava gittikçe ısınıyor, yakıcı, kavurucu günler yaklaşıyordu.

♦   Her bir ölçüm, birbirinden az ya da çok farklı olacak ve bu ölçümler bir dağılım (normal dağılım) gösterecektir.

♦   Dışarıdan bu kadar gizlenen Konya, içinden de böyle kıskançtır.

Metinlerden seçilen yukarıdaki cümlelerin anlam özelliklerini inceleyiniz. Cümlelere birer cümle ekleyiniz. Eklediğiniz cümleleri arkadaşlarınızın cümleleriyle karşılaştırınız. Cümlelerin, eklediğiniz cümleyle nasıl bir anlam değişikliğine uğradığını aşağıya yazınız. Kullanıldığı yere göre cümlelerin anlam özellikleri konusundaki düşüncelerinizi belirtiniz.

Cümleleri okuduğunuzda aklınıza gelen anlam değerini, metindeki anlam değeriyle karşılaştırıp defterinize yazınız.