ekoyay yayınevi 9.sınıf dil ve anlatım sayfa 136-140

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları Kitap Cevapları

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 136

İnceleme

-Peki, şimdi ne olacak?/ Saat kaç?/ Ya komşu çocuk?

-Soru cümleleri merak edilen bir durumu, olayı veya bilgiyi öğrenmek amacıyla kurulur.

-Haber cümlelerinde bir eylemin yapılıp yapılmadığını, dilek cümlelerinde ise bir arzu veya isteğin uygun olup olmayacağını belirtmek için soru anlamı oluşur.

1.Etkinlik

-Verilen cümlelerde soru anlamı “ ne, kaç” kelimeleri, “mi” edatı ve vurgu aracılığıyla sağlanmıştır.

—Soru cümlesi meydana getirmenin üç yolu;

Bir durumu, olayı, bilgiyi merak etmek

Soru kelimesi, soru edatı veya vurguyu kullanmak

Soru anlamı taşıyan unsuru yüklemle birlikte kullanmak

-Soru cümleleri bağlama göre farklı anlamlar kazanabilir.

—Suyu uzatır mısın? (rica)

—Birden ayağım kaymaz mı?( şaşırma)

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 137

2.Etkinlik

-Babam mı bu akşam İstanbul’a gidecek?

-Babam bu akşam mı İstanbul’a gidecek?

-Babam bu akşam İstanbul’a mı gidecek?

—Soru eki hangi ögenin sonuna gelirse o öge cümlede vurgulu söylenir.

3.Etkinlik

Dün gelen Ahmet’ti. (özne)

Üç kalemim var.(sıfat)

Bunu çalışarak yaptım.( zarf tümleci)

Yarın okula gidiyoruz.( dolaylı tümleç)

Türkçe dersini çok seviyorum.( nesne)

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 138

4.Etkinlik

a.Sefiller’deki soru cümleleri cevap bekleyen cümlelerdir. Suç ve Ceza’dakiler ise dikkat çekme, uyarma, şaşırma, sitem anlamında kullanılmıştır.

b.Cevap bekleyen (gerçek) soru cümleleri: Okuldan ne zaman ayrıldın?

Dikkat çekme, uyarma, şaşırma amaçlı kurulan sözde soru cümleleri: Bana sormadan nasıl gidersiniz?, Birden karşıma çıkmasın mı?

c.Abartma ifade eden soru cümlesi: Bu kadar kişi bu arabaya bindirilir mi?

Sitem ifade eden soru cümlesi: Böyle şey olur mu?

Ç. Gerçek soru cümleleri ile sözde soru cümlelerinin kuruluş ve yapı özellikleri aynıdır. Farklılık sadece vurgulanmak istenen anlamdadır.

5.Etkinlik

Bu cümle sıralı cümledir. Cümlede üç soru sorulmuş, bir soru işareti kullanılmıştır.

Sıralı soru cümlelerinin sonunda yalnızca bir soru işareti kullanılır. Bu soru işareti tüm sorular için ortaktır.

6.Etkinlik

Bir duyguyu vurgulayan cümlelerde soru kelimesi ve edatı kullanılsa da cevap beklenmediği için soru işareti kullanılmayabilir.

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 139

a-b-c soru kelimeleri (kaç, kim, ne, hangi, nasıl …) cümlede bir ögeyi bulmaya yöneliktir. Soru ekleri (mi) ise yükleme yöneliktir.

Ölçme ve Değerlendirme

1)soru sözcükleri ve soru edatı, soru

2) YDD

3)B

sayfa 140

İnceleme

Ölüm size ne sağken kötülük eder ne ölüyken.

Ölüyken etmez.

Şunu anlamakta geç kalmayın.