ekoyay yayınevi 9.sınıf dil ve anlatım sayfa 127-134

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları Kitap Cevapları

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 127

1.Etkinlik

Haber çeşitli zamanlarda gerçekleşmiş olabilir. Alıcı, neyin ne zaman ve kim tarafından yapıldığını öğrenir.

2.Etkinlik

İsim cümlesi, dilek istek, haber, haber, haber

Haber cümlelerinde dil daha çok göndergesel işlevde  kullanılır.

Haber cümleleri bilgi vermeyi, öğretmeyi amaçlıyorsa nesnel anlatıma ağırlık verilir. Anlatım kişi, yer, zaman, eşya, görünüş, durum gibi hususların öznel bir ifadesi biçimindeyse dil sanatsal işlevde kullanılmış olur.

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 128

3.Etkinlik

İkinci sütundaki cümlelerin anlamı kişiden kişiye değişir.

Haber cümleleri sadece bir iletiyi aktarmak yani ilk anlam görevinde kullanıldığında nesnel, ilk anlamla birlikte kişilerin duygularını ve yargılarını yansıtacak şekilde diğer işlevlerle zenginleştirildiğinde öznel olur.

4.Etkinlik

Haber cümlesi, haber cümlesi, haber cümlesi

 2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 129

6.Etkinlik

Bundan uzun zaman önceydi. Oysa bana bu kitabı yazdıran şey som sessizlik  oldu.

Haber Cümleleri: Yazmaya cesaret edemedim. Dünyayı dolaştım. Fırınlarda ekmek kalmadı.

Metindeki isim  cümleleri bir durumun, varlığın, duygunun var olduğunu veya özelliklerini belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 130

Anlama Yorumlama

Günlük hayatta yapacağımız işler ve davranışlarımızla ilgili haber cümleleri kurarız. Haber cümlelerinin yüklemi fiildir.

Ölçme ve Değerlendirme

1)soru, haber

2)YDDY

3)D

4)D

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 131

Dilek- İstek Cümleleri

Hazırlık

-Dilek- istek cümlelerinde,  dilin alıcıyı harekete geçirme ve heyecan bildirme işlevlerinden yararlanılır.

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 132

İnceleme

-Dilek- istek cümleleri istek, emir, gereklilik, şart gibi anlamlar taşır.

-Haber cümlelerinde eylem, dilek cümlelerinde istek ve dilek söz konusudur.

1.Etkinlik

-Emir cümlesi, gereklilik cümlesi, dilek- şart cümlesi

-Emir kipinin eki yoktur. Gereklilik cümlesi “-meli”  dilek- şart cümlesi ise “-sa” ekinin yükleme eklenmesiyle oluşur.

2.Etkinlik

Fark etmeliyim.(gereklilik)

 Deniz görünmeli, çıksam balkona. ( dilek- şart)

Yapılan açıklama doğrudur. Bu cümleler emir, istek, şart, gereklilik gibi arzu veya istekler bildirirler.

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 133

3.Etkinlik

“Bari, keşke, n’olaydı” kelimeleri istek bildirir.

4.Etkinlik

Haber cümleleri: 1,2,3,4,5

Dilek- İstek cümleleri: 6,7,8,9

10 ve 11. Cümleler isim cümlesidir.

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 134

Ölçme ve Değerlendirme

1)

2)dilek-istek, dilek-istek, dilek-istek

3)YDD

4)A

5)A