ekoyay yayınevi 9.sınıf dil ve anlatım sayfa 61-65

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları Kitap Cevapları

ekoyay yayınevi  9.sınıf dil ve anlatım sayfa 61-65

EKOYAY SAYFA 61'deki cevaplar:

Sözün Kıymeti” adlı metinde dilin güzel ve doğru kullanılmasının önemi hakkında nelerden bahsedilmiştir?

Sözün saltanat sürdüğü bir devirde yaşıyoruz. Büyük halk kütlelerini peşi sıra sürükle yen liderlerin topu, tüfeği, keskin kılıcı hep natıkalarıdır.

Fénélon (Fe ne lon) der ki “Hakikaten natuk olan bir hatibin yegâne düşüncesi kendisini dinleyenlere faydalı olmaktır. O sözlerini fikirlerine ve fikirlerini fazilet ve doğruluğa alet eder.”

Metinde geçen “Sözün saltanat sürdüğü bir devirde yaşıyoruz.” cümlesinden ne anlıyorsunuz?

Bu devirde söz kılıçtan daha etkilidir. İnsanlar savaşı sözle yapmaktadır. Toplumları etkilemek için sözün gücün kullanmaktadır.

ETKİNLİK 1

“alakadar” ve “yegâne” sözcükleri okunurken a’lar uzatılarak ve inceltilerek okunmalıdır.

sanayiciler, tüccarlar,lahzada,kâğıtlara,havadis,muamele  sözcüklerinde  uzatılarak ve inceltilerek okunan sesler  vardır.

2. Etkinlik

“Kitapı okumadan ilaçı çoçukun yurtuna götürme.”

“Kitabı okumadan ilacı çocuğun yurduna götürme

p-b, ç-c , t-d, k-g  sert ünsüz yumuşaması . p,ç,t, k sesleri ünlü ile başlayan bir ek aldığı zaman yumuşayarak b,c,d,g ye dönüşür.

ETKİNLİK 3.

Gösterişsiz se”, “yaptırttırdık”  sözcüklerinin söylenişi kulağa hoş gelmiyor. Çünkü bu sözcükleri söylerken zorlanıyoruz.

Saptırttırdık, yazdırttırdık, ağlattırmışsa….

SAYFA 63'DEKİ 8-9-10. ETKİNLİK CEVAPLARI:

8. Etkinlik:

İZVİT’İN AVCILARI BİLE Bİ BAŞGA OLURDU ESKİDEN…

Gocana’m köşe başına oturmuş, kendi halinde sessizlik içindeydi. Hal hatır sormak bahanesiyle yanına yaklaştım. “Gocana’yı gonuşdurayım biraz dedim kendi kendime.”

 “Gocana” dedim.

“Hıhh” dedi bana. Ben ekledim. “Gocana, dedem iyi bir avcı mıydı?”

“Teneşirde yunsun onun avcılığı, bana .oku yedirecekti.” dedi. Ben gülmeye başladım.

“De hele bi anlat neyimiş şu .ok, mok mevzusu” dedim.

“Oyuklara galasıca, senin derdin de beni gonuşdurmak gayrı. Ben bilmez miyim ki?”dedi.

Gocana başladı anlatmaya: Haylı oldu. Deden nekmet ağşamdan avcı arkadaşlarıyla gavilleşmiş. Üç gişiymişler. Gecenin bi dünü yatağından kalktı geyinip, eline gafesdeki kekliğini, omzuna da dolma tüfengini asdı goyuldu yayla yoluna.

Olanları songradan anlattı gayrı bana. Ne halt ettiklerini. Ben de ondan duyduklarımı nakledeyim sana. Ama eyi diğne beni. Gulaklarını eyi aç. Başka yerlere de pertliyip durma. Ben anlatırken bana eyi bak.

Dedim ya gecening bir dünü evden çıkıp getti. Keben başında durup aralarında yeniden bir porguram gurmuşlar. Sen şuradaki kümeleye oturacan, ben buradaki kümeleye oturacağım deyi. Biri Gayabaşı’na, biri Çığralı’nın tepeye, deden nekbet de Erkeç İni’ne kümeleye oturmak üzere dağılmışlar.

Dedeng nekbet Erkeç İni’nin önügndeki goyağa kümeleye oturacakmış. Gecenin bi dününde taa oraya ulaşmış. Kümeleyi bi golaçan etmiş. Yıkık yerlerini onarmış. Mazgal deliğini felan pürlerlen çevirmiş. Sarmalamış açık yerleri. Kekliğini de bastırığa bastırıp kümeleye oturmuş.

9. etkinlik:

Ga- ve gu hecelerindeki g sesleri  aynı ses değerlerini vermemektedir.

“kim, kök, köz, kömür”  ile “kaya, karınca, kadın”  kelimelerindeki k sesi aynı değildir. Birincideki k sesi ince ikinci kelimelerdeki k sesi incedir.

“gel, gör, gaz, guguk, yağmur, değil” kelimelerindeki “g” ve “ğ” lerin söylenişleri de aynı değildir. Bu sesler de ince ve kalın olmak üzere ikiye ayrılır.

10. Etkinlik

İhtiyar, adamın çantasını alıp kaçtı.

İhtiyar adamın çantasını alıp kaçtı.

Birinci cümlede ihtiyar sözcüğü isimdir, özne konumundadır. İkinci cümlede ihtiyar sözcüğü adam sözcüğünün sıfatı konumundadır. Sıfat tamlaması oluşturmuştur.konuşmalarda bu anlam farklılığını ifade edebilmek için vurguya dikkat ederiz. İki sözcük arasında duraklayarak anlam farkını ortaya koyarız.

SAYFA 64'DEKİ 11. ETKİNLİK CEVAPLARI:

11. ETKİNLİK 

gi

der

sen   

x

has

ta

nın

x

ko

nu

şur

ken 

x

“Vasiyet” adlı metindeki vurgusu sonda olmayan kelimeleri belirleyerek aşağıda boş

Bırakılan yere yazınız.

Gelmişti, Konuşurken, gidersen,  kadar , fazla, oturma. Bu sözcüklerde vurgu aldığı ek nedeniyle sondan önceki hecelere kaymıştır. Bazı ekler vurgusuz olduğu için vurguyu kendinden önceki heceye atar.

SAYFA 65'DEKİ 12. ETKİNLİK CEVAPLARI:

12. Etkinlik

Vurguyu üzerinde taşıyan öge

Yusuf, dün erkenden eve gitti. _____eve______

Dün, erken den eve Yusuf gitti. ____Yusuf_____

Yusuf, dün eve erkenden gitti. ____erkenden___

Yusuf, eve erkenden dün gitti. _____dün_______       

Kelimelerin dizilişinin farklı olması vurgulanmak istenen ögedir. Cümle içinde vurgulanmak istene öge yükleme yaklaştırılır.