Ekoyay yayınevi 9.sınıf dil ve anlatım sayfa 23-26

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları Kitap Cevapları

Ekoyay yayınevi  9.sınıf dil ve anlatım sayfa 23-26

sayfa 23

-İnsanlar işaretlerle ve sembollerle anlaşabilir mi? Dil, işaret ve sembollerden hangisi daha gelişmişbir ifade biçimidir?

İşaret ve semboller günümüzde bilgisayar veya tv'lerde sıkça kullanılan iletişim biçimlerindendir. Örneğin trafikte kullanılan levhalardaki işaretler evrensel bir dildir ve yabancı bir ülkeye dahi gitseniz o işaretlerin ne anlama geldiğini bilirsiniz. Bu açıdan alfabe dilinden daha üstün işaret ve semboller vardır. Tüm dünyaya hitap eden bir iletişim nesnesi konumundadır. Fakat bu işeret ve nesneler detaya inemeyecek kadar zayıftır. Örneğin yabancı bir ülkede başınızın ağrıdığını sembolle değil işaretle ve beden dilinizle anlatabilirsiniz, tabii ki o ülkenin dilini bilmiyorsanız. Türkçe diliyle şiirler, öyküler yazabilirsiniz ve Türkçe bilen insanlara hitap edersiniz. Özetle dil kendi içinde fonksiyonel ve gelişmiş bir araçken, işaret ve semboller kendilerini ifade etmek de sınırlıdır..

-İşaretler, somut nesneleri mi, soyut kavramlarımı anlatmak için uygundur? Niçin?

İşaretler somut nesneleri anlatmada daha güçlüdür. Soyut kavramları anlatmak için daha gelişmiş bir iletişim nesnesine sahip olunmalıdır.

- İşaretlerle anlatımdan sembollerle anlatıma geçiş için zamana ihtiyaç vardır. Bunun sebebi ne olabilir?

Tanımı gereği bir dilde, anlam karşılığında semboller kullanılır. Hayvanların havlamaları, ötmeleri, yüz buruşturmaları veya tehdit edici gösterilen anlamlı işaretlerdir; ancak bunları sembollerle ifade etmek için çizim yeteneği, malzeme ve oldukça fazla bir zaman ihtiyaç vardır. İşaretlerle anlatım sembollerle anlatıma göre daha ekonomiktir.

-İletişim araçlarından radyo, televizyon, telefon, gazete ve mektuptan hangilerinin kitle iletişim aracı olduğunu aşağıya yazınız ve kişiye özel iletişim araçlarına bir örnek veriniz.

Radyo, televizyon, gazete kitle iletişim araçlarıdır. Kişite özel iletişim araçları cep telefonu, e-mail adresiniz örnek olarak gösterilebilir.

-İnsanlar, geçmişte iletişim için dil dışında hangi araçlardan faydalanmışlardır?

Geçmişte insanlar dumanla,sesle ve hatta eğitilmiş güvercinlerle iletişim kurmuşlardır.. Daha sonra bunları daktilo ve telefon iletişim araçları izlemiştir.

Sayfa 24

-Oyunda nasıl bir iletişim kullanılmıştır?

Oyunda işaret yoluyla iletişim kurulmuştur.

-Verilen isim anlatılırken semboller kullanılsaydı anlatım kolaylaşabilir miydi? Niçin?

Sembolle anlatım için gerekli nesneleri hazırda bulundurmak çok güçtür. Örneğin "demir adam" filmini anlatmak için elimizde demir ve adam figürünün bulunduğu nesneler gereklidir. Bu nesneler olduğu taktirde sembolle anlatmak çok daha kolay bir yoldur.

-Bir ortamda birine mesafeli davranmanız, başka biriyle kol kola girmeniz neyi anlatır?

İşaret dilinde kol kola girdiğiniz kişiyle olumlu iletişim kurduğunuz ve paylaşımınızın çok olduğunu gösterir. Tanıdığınız bir kişiye karşı mesafeli davranmak olumsuz bir iletişim olabileceği gibi, yeni tanıştığınız ve tanımadığınız insanlara karşı mesafeli davranmak olumsuz bir iletişim değildir. İnsanlar birbirleriyle iletişim kurarken sevmediği insanlara karşı mesafeli olabilir. Yeni tanıştığı kişiye mesafeli davranan kişi daha sonra o kişiyi tanıdıkça daha samimi bir profil çizebilir..

sayfa 25

1. Kanalı kontrol işlevi:  Yarın okula gelecek misin?

2. Heyecan bildirme işlevi:  Sakın ona dokunma! Seni döverim!

3. Alıcıyı harekete geçirme:Şu tabloları buradan kaldırınız.

4. Göndergesel işlev:  Okullar bu yıl erken açıldı.

İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı,

Önce hafiften bir rüzgar esiyor,

Bir kadının suya değiyor ayakları

bu mısralarda dil şiirsel işlevde kullanılmıştır. buna aynı zamanda sanatsal işlev de denir.

Dille İletişim ve Sembolle İletişim Arasındaki farklar

1-Dille iletişim daha kolaydır. sembollerle zordur çünkü dille iletişim yaparken anlatarak daha çok anlaşılır sembollerle yapınca bazen anlaşılmayabilir

2-Sembollerle iletişim çok fazla zaman ve maddi gelir ister..

3-Sembollerle iletişim dille ietişime göre daha kısıtlıdır.. Herşeyi sembollerle anlatamazsınız..

4-Sembolle iletişim uluslararası ifadeler içerebilir.. Örneğin trafik levhaları.. Fakat yabancı bir ülkenin dilini bilmiyorsanız dille iletişim kuramayabilirsiniz. Bu açıdan sembolle iletişim evrensel bir dil oluşturabilir..

Alıcıyı hatekete geçirme işlevi: bana şuradan bir kilo elma ver

Göndericilik işlevi:                      Sınav sonuçları açıklanmış.

Heyecan bildirme işlevi:             Yaşasın, yarın tatile gidiyoruz.

Kanalı kontrol işlevi:                   Alo, alooo... Duyuyor musun?

Dil ötesi işlev:                               Cümlenin en önemli ögesi yüklemdir.

Şiiirsellik işlevi:                             Lambada titreyen alev üşüyor.

 Dil, insanalr arsında iletişimi sağlayan en önemli unsurdur. dil sayesinde günlük hayatımızdaki istek ve arzularımızı karşıya iletiriz.

Dil duyguları açıkça ifade edebilme özelliği taşımaktadır. semboller ise sadece bunu şekil olarak ifade eder. halbuki dilde ses tonu dahil bir çok özellik bulunmaktadır.

10. ETKİNLİK:

Ben divan edebiaytının gazelleriyle mest oldum......> Dil ötesi işlev

Hepimiz öyle değil miyiz.....> Kanalı kontrol işlevi.

O gül endam bir al şale bürünsün yürüsün:::::::> Şiirsel işlev

çağdaş Türk dili

Dillerin doğuşuyla ilgili bilimsel bir yargı ortaya koymak mümkün değildir:::::> göndergesel işlev

Tek kaynakçı kurama göre diller , tek bir ana dilden doğmuştur::::::::>  dil ötesi işlev

11. ETKİNLİK:

Türk İşaret Dili ya da TİD Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'indeki işitme engelliler tarafından kullanılan dildir. Diğer işaret dilleri gibi Türk İşaret Dili de Türkçe'nin gramer yapısından farklı olarak kendine özgü bir gramer yapısına sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de 89,043 kişi (53,543'i erkek 35,500'i kadın) işitme engelli, ve 55,480 kişi de (34,672 erkek, 20,808 kadın) konuşma engellidir. Türk İşaret Dili'nin tarihi 16. ve 17. yüzyıllara Osmanlı Devleti'ne kadar uzanır. O zaman bile Osmanlı mahkemelerinde işaret dilinin kullanıldığına dair kayıtlar mevcuttur

şitme engelli çocukların eğitiminde kullanılmakta olan çeşitli yaklaşımlar, işaret desteği alan ve işaret desteği almayan yöntemler olarak başlıca iki ana bölüm içinde yer almakta ve yine kendi aralarında farklılıklar göstermektedir. Bu yöntemler aşağıdaki şekilde özetlenebilir. (Tüfekçioğlu, 1998)