ekoyay yayınevi 9.sınıf dil ve anlatım sayfa 16,18

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları Kitap Cevapları

10. ETKİNLİK (SAYFA 16)

GÜL: Bir çiçek çeşidi (Gül deyince zihnimizde bir anlam oluşuyor, zihnimizdeki gül görüntüsü- GÖSTERİLEN -)

G.Ü.L - (Gül kelimesindeki seslerdir. - GÖSTEREN-)

Gül kavramını ifade etmek için herhangi bir metinde onun kendisi değil de  temsil eden kelime kullanılır. Bu dil göstergesidir.   dil göstergesinde varlık gösterilmez. dil göstergesinde semboller vardır.

Gösterge, gösterdiği nesnenin kendisini değil, kendi dışında başka bir şeyi gösteren, akla getiren işaret ya da olgudur.

Çünkü bir varlığı sembolle göstermek farklı, varlığın kendisi farklıdır.

Göstergeleri inceleyen bilim dalına göstergebilim denir.

11. Etkinlik:

 Fotoğraflar doğal göstergedir.

heyecan duygusunun göstergesidir.

sonbahar mevsiminin göstergesidir.

 Bu adam doktordur, polistir, itfaiyecidir, zengindir ve ya fakirdir hükmünü vermemizi sağlayan şey onların giysileridir.

rüzgar, kuşlar, doğal gösterge

gözlerim ,kapal ı   dil göstergesi

dalyanlarda ağalrın çekilmesi  sosyal gösterge

12. etkinlik:

Gösterge ve Türleri:

Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, kelime, nesne, görünüş ve olgulara gösterge denir.

Türleri:

a) Dil Göstergesi:

Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü eylem bu gruba girer.

b) Doğal Gösterge:

Ülkelerin doğal güzellikleri, yaprakların sararması…

C) Sosyal Gösterge:

Trafik ışıkları, görgü kuralları…

İletişim Kurarken Kullanılan Göstergeler Nelerdir?

* Dil göstergeleri:

Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü eylem bu gruba girer. İnsan duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde dil ile anlatır. Dille gerçekleştirilen iletişim resim, şekil, işaret ve vücut diliyle yapılan iletişimden daha güçlü ve daha kullanılışlıdır.

* Dil dışı göstergeler:

Resim, şekil, işaret, hareket, jest ve mimikler bu gruba girer.

13. ter........ret            ay......ya        laf......fal     bu sözcükleri tersinden okuduğumuz zaman anlam tamamen değişmekte başka bir varlığı göstermektedir.  Bunun sebebi her varlığı gösteren semboller farklıdır. her varlığın göstergesi  farklıdır.

14. etkinlik:   

  fokurdamak, horuldamak, gürükdemek, melemek,  ulumak..gibi

15. etkinlik

İstanbulu'u seyrediyorum diye de ifade edebilirdi.

16. Etkinlik:

Geçmiş yüzyıllarda yaşamış yazarların eserleri ve fikirleri yazı vasıtasıyla günümüze ulaşmışlardır.

evde bulamdığımız bir arkadaşımıza geldiğimizi onu aradığımızı haber evrmek için not bırakırız.

17. Etkinlik:

yavuz sözcüğünün anlamı  birinci cümlede olumsuz anlamda kullanılmıştır.

18. Etkinlik:

1. kalp gerçek anlamda kullanılmış. oragan anlamında kullanılmış.

2.  Acımasız , merhametsiz, katı anlamında kullanılmıştır.

19. Etkinlik:

Atatürk basın hürriyetinden bahsetmiş.

milletin ve memleketin menfaatlerine dikkat ve hürmet etmelidirler idye ifade etmiş.

 yine basın hürriyeti olarak görmüş.      

                                         ÖLÇME DEĞERLENDİRME

1.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun cümlelerle doldurunuz.

......dİl

.....iletişim denir.

2.  Aşağıdaki cümlelerin başına yargıalr doğru ise D yanlış ise Y yazınız.

(   D )

(  Y  )

( Y  )

( D )

3.  D

4. D

5. B

6.  E bağlam

13 etkinlik

tersinden yazarsak ret,ya,fal gibi metinle anlamı olamayan sözcükler ortaya çıkar. göstergeyi oluşturan birimler belli bir sırada ve metinde verilen iletiyle ilgili olmalıdır

14 etkinlik

cızırdamak,hırıltı,miyav,çıtırdamak,patırtı,uğultu

15-etkinlik

Şair hisettiklerini dil ile anlatmıştır. Buy duygularını dil dışında resim,müzik,şekil, ve ses göstergesiyle anlatabilirdi.

Soyut durumları anlatmaya elverişli ve iletişim için en önemli gösterge dil göstergesidir.

SAYFA 18

16 ETKİNLİK:

yazılı metinler aracılığı ile günümüze ulaşmıştır.

17.etkinlik:

ilk cümledeki yavuz: arsız yaptığından utanmayan anlamında

ikinci cümlede yavuz: güçlü anlamında kullanılmış. yani 1.cümldeki olumsuzdur.

18.etkinlik

kalpsiz ilk cümlede: gerçek anlamda

kalpsiz ikinci cümlde: mecaz anlamında

*şemada 13.rakamı şekil benzerliği nedeniyle "b" harfine benzetilmiştir. göstergelerin algılanmasında şekillerin farklı bağlamlarda farklı anlamlara neden olabileceğini söylemk mümkün