11.Sınıf Coğrafya Lider Yayınevi Cevapları Sayfa 34

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 11.Sınıf Lider Yayınları Coğrafya Kitabı Cevapları

11.Sınıf Coğrafya Lider Yayınevi Cevapları Sayfa 34

Sayfa 34 

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Biyoçeşitliliği etkileyen en önemli etmen iklimdir.

2. Biyoçeşitliliğin en zengin olduğu biyom ekvatoral yağmur biyomudur.

3. Kıtaların kayması ve iklim değişiklikleri biyoçeşitliliği etkileyen paleocoğrafya etkenleridir.

4. İklim, yer şekilleri ve toprak biyoçeşitliliği etkileyen fiziki etmenlerdir.

5. Su, oksijen ve karbondioksit, ekosistemde bulunan kimyasal ve inorganik ögelerdir.

6. Ekosistemde bulunan cansız ve fiziki etmenlerin başlıcaları; ışık, sıcaklık, rüzgar ve yağıştır.

7. Benzer bitki ve hayvan topluluklarının yaşadığı alana biyom denir.

8. Dalgaların etkisiyle havaya geçen tuz parçacıklarına aerosol denir.