9. Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Cevapları Sayfa 180

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Cevapları

9. Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Cevapları Sayfa 180

2014-2015 9. Sınıf Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 180 cevapları:

12. Aşağıda adları verilen edebî metin türleriyle anlatım türlerini birbiriyle eşleştiriniz.

Anlatmaya bağlı metin: mesnevi, hikaye, masal, roman, manzum hikaye

13. Aşağıda adları verilen sahne sanatlarının hangisi bir özelliğiyle diğerlerinden farklıdır?

A. Orta oyunu

B. Karagöz

C. Köy seyirlik oyunu

D. Trajedi

E. Pandomim

14. Göstermeye bağlı edebî metinler hangi bilim dalına ait bilgilerle incelenebilirler?

Göstermeye bağlı edebi metinler edebiyat, sosyoloji ve tarih bilimlerinin bilgileriyle incelenebilir.

15. Aşağıdaki terimlerden hangisi sahne sanatı olan tiyatro, hangisi edebî metin olan tiyatroya aittir? Karşılarına yazınız.

Hepsi sahne sanatına aittir. Kişiler, olay, perde, sahne kavramları edebi metinle ilgilidir.