9. Sınıf Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 136 cevapları:

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Cevapları

9. Sınıf Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 136 cevapları:

14. Aşağıdaki cümleleri bu konuda edindiğiniz bilgilere göre tamamlayınız.

Metinlerin YAZARI  anlatıcı değildir. Anlatıcı ANLATIMIN  sınırları içinde varlığından söz edilen bir kişidir.

Aynı olayı farklı biçimde anlatmaya BAKIŞ AÇISI denir.

Anlatmaya bağlı metinlerde İLAHİ  bakış açısı, KAHRAMAN anlatıcının bakış açısı ve GÖZLEMCİ anlatıcının bakış açısı olmak üzere üç temel bakış açısı vardır.

Metinlerde birden çok ANLATICI ve bakış BAKIŞ AÇISI bulunabilir

15. Anlatmaya bağlı metinlerde dil hangi işlevde kullanılır?

Heyecan bildirme işlevinde kullanılır.

16. Metinlerin dili, günlük hayatta kullandığımız dilden niçin farklıdır?

16. Metinlerde anlatım edebi dille kullanılır ve tasvirler, betimlemeler, kişi ya da EŞYAYA dair ayrıntılar edebi üslupla verilirken günlük hayatta konuşma dili ön plana çıkar.

17. Metinlerde anlatıcı, anlatımdaki dilin özelliklerini belirleyebilir mi? Niçin?

Belirleyebilir, mesela kahraman bakış açısı ile yazılan bir eserde kişinin içinde sosyal ve ekonomik yapısı dikkat alınarak metnin dili de değişebilir. Kahramanı köylü  ise dili de ister istemez onun konuştuğu gibi olmalıdır.

18. Aşağıdakilerden hangisi metinle yazıldığı dönem arasında ilişki kurmaya yarar?

A. Metnin bir roman olması

B. Metnin dünyanın geleceğiyle ilgili bir temadan oluşturulması

C. Metnin çözüm bölümünün bulunmayışı

D. Metnin yazıldığı dönemin dil özelliklerini taşıması

E. Metinde tasvirlere çokça yer verilmesi

19. Aşağıdaki anlatmaya bağlı metin türlerinin tarihî oluşum sıralamasının hangisi doğrudur?

A. Masal, roman, halk hikâyesi, hikâye, destan

B. Destan, masal, halk hikâyesi, roman, hikâye

C. Destan, halk hikâyesi, roman, masal, hikâye

D. Roman, halk hikâyesi, hikâye, destan, masal

E. Masal, destan, halk hikâyesi, hikâye, roman

20. Aşağıdaki cümleleri bu konuda öğrendiğiniz bilgilerle tamamlayınız.

Her metin kendi tarzında daha önce yazılmış birçok metinden ETKİLENİR ve kendinden sonra ORTAYA ÇIKAN  metinlere KAYNAKLIK  eder.

Roman, hikâye vb. türlerin hepsi bir edebî GELENEĞE  uygun olarak oluşturulurlar.

21. Edebî eser geleneği nasıl devam eder?

Yazılan edebi eserler birçok kişi tarafından beğenilip devamında ise benzeri eserler yazılıyorsa burada gelenek ortaya çıkar.

22. Edebî eseri yazan kişinin bağlı olduğu sanat anlayışı, edebî eserin hangi geleneğe göre oluşturulduğunu nasıl ortaya koyar?

23. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı türlerin özelliklerinden biri değildir?

A. Olay örgüsüne sahip olması

B. Anlam bütünlüğü taşıması

C. Ana temaya bağlı olmaması