9. Sınıf Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 135 cevapları:

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Cevapları

9. Sınıf Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 135 cevapları:

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mekân kavramı vardır?

 A. “Sığırtmacın biri sürüsünü otlatırken bir dana yitirmiş.”

C. “Bunu görünce zavallı değirmenci suratını asmış.”

D. “Erkek, salondan yemek odasına geçti. Odanın pancurlarını açarken karşılık verdi.”

E. “Muyo, şehadet parmağı ile kumun içinde derin bir çizgi çekti.”

6. Anlatmaya bağlı metinlerde kişi ve mekânlar birbirleriyle nasıl bir bütünlükte verilmelidir?

7. Masal, destan gibi anlatmaya bağlı türlerde zaman ve mekân niçin belli değildir?

Anlatılanlar evrensel nitelikte oldukları için okuyucu her dönem ya da her mekan öğütlerini alabilsin diye zaman ve mekan verilmez.

8. Masal, destan, hikâye, roman gibi edebî türlerin kişileri, her zaman insan olmak zorunda mıdır? Neden?

Değildir. Kurmaca gerçeklikle yazılan masal, destan, hikâye, roman türlerde insan dışındaki varlıklar da kullanılmaktadır ki masallarda  da insan dışındaki varlıklar

9. Aşağıdaki cümleleri bu bölümde öğrendiğiniz bilgileri kullanarak tamamlayınız.

Anlatmaya bağlı metinlerin teması bulunurken olay örgüsünü meydana getiren OLAYLAR  arasındaki ÇATIŞMADAN  hareket edilir.

Anlatmaya bağlı metinlerde temayı destekleyen YAN UNSURLAR vardır.

 10. Anlatmaya bağlı metinlerdeki tema, diğer sanat dallarında (resim, müzik, mimari vb.) da işlenebilir mi? 

10. İşlenebilir. Mesela sevgi ya da nefret gibi temalar edebiyatta işlenebildiği diğer sanatlar dallarında da işlenebilir.

11. Temayı destekleyen düşüncelerin metindeki temel çatışma içindeki önemini açıklayınız.

11. Bir hikayenin oluşabilmesi olay olması gerekmektedir. Bu olay kişinin dış le çatışması olabildiği gibi iç çatışması da ele anılabilmektedir. Çatışmanın olmadığı yerde olay çevresinde gelişen edebi metin olmaz.

12. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metnin temasıyla ilgili değildir?

A. Metnin sosyal hayatla ilgisi

B. Metnin başlığı

C. Metnin kişileri

D. Metnin temel çatışması

E. Metnin yan düşünceleri

13. Aşağıdaki ve 136. sayfadaki kim, hangi bakış açısıyla anlatmaktadır?

KERKENEZ

Çocukluğumda çok sevdiğim bahçemizin dip köşesinde bir kaynak vardı. Yazın dereden avladığım balıkları getirip kaynağın sularına salardım. Annem benim o köşeyi sevdiğimi unutmamıştı, bizlerle ilgili hiçbir ayrıntıyı unutmazdı.

Adil YAKUBOV

(KAHRAMAN BAKIŞ AÇISI)

KAFDAĞI PADİŞAHININ KIZI

Hemen yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Uzun uzun yol almışlar. Nihayet büyük bir ormana ulaşmışlar.

Çocuk:

— Yoruldum, acıktım. Hem uykum da geldi. Önce yemek yiyelim, demiş. Ama yanlarında bir lokmacık olsun yiyecek yokmuş. Vezir ormana bir göz atmış.

Anonim

(GÖZLEMCİ BAKIŞ AÇISI)

BANDO TAKIMI

Kasabada uygun adımla öyle bir yürüyüşümüz var ki ilk gün, eh yani… Bir kez bizimle işi olan tüm vatandaşlar, ellerinde evraklarıyla peşimizde, acaba nerede fırsatını bulur da imzalatabiliriz diye. Onun ardından çocuklar, yürü babam yürü… Dön babam dön… Bilmem kaçıncı kez kasabayı fır dönmüştük ki İhsan Bey:

— Aman kalbim, dedi…