9. Sınıf Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 134 cevapları:

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Cevapları

9. Sınıf Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 134 cevapları:

1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

( D ) Her metinde, yazıldığı zihniyetini yansıtan bir yön vardır.

( D ) Metnin yazıldığı dönemin zihniyeti denildiğinde eserde dönemin sosyal, ekonomik, siyasi yapısı gibi kavramlar akla gelir.

( Y ) Metnin yazıldığı dönemdeki sanat tartışmaları yazarı etkilemez.

( Y ) Yazar içinde yetiştiği sosyal ve kültürel hayatı anlatmak zorundadır.

( Y ) Metin her zaman kültür aktarıcısı değildir.

2. Aşağıdaki şemayı tamamlayınız. 

METNİN

ZİHNİYETİ

Sosyal Yapı

Siyasi etkiler

Yazarın duygusu   anlayışı, zevki

Ekonomik unsurlar

Dini hayat

Ahlaki hayat

hayat

Dönemin diğer eserleri

3. Aşağıdakilerden hangisi metnin zihniyetiyle ilgili değildir?

A. Metnin yazıldığı dönemin kültürünü yansıtması

B. Metnin yazıldığı dönemin siyasi yapısını vermes 

C. Metnin bir olaya dayalı yazılması

D. Metnin yazarının belli bir sanat anlayışına bağlı olması

E. Metnin dönemin sanat anlayışına ve zevkine yazılması

4. Aşağıdaki cümleleri bu bölümde öğrendiğiniz bilgilere göre tamamlayınız.

 a. Anlatmaya bağlı metinlerin yapısı incelenirken OLAY örgüsü, KİŞİ, mekân ve ZAMAN ögelerinin nasıl verildiğine bakılır.

 b. Anlatmaya bağlı metindeki OLAY örgüsü ile yaşanmış OLAYLAR birbirinden farklıdır.

 c. Anlatmaya bağlı metindeki neden/SONUÇ ilişkisi olay ÖRGÜSÜNÜ oluşturur.