9. Sınıf Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 131 cevapları

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Cevapları

9. Sınıf Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 131 cevapları

58. Bu bölümde incelediğiniz “İntibah”, “Telgraf”, “Bin Bir Gece Masalları”, “Kalevala”, “Be-Dîden-i Süheyl Be-Nakş-ı Kubbe” adlı metinleri aşağıdaki özelliklere göre karşılaştırarak istenen bilgileri yazınız.

Aranacak   Özellikler

İntibah

Telgraf

Bin   Bir Gece Masalları

Kalevala

Be-Dîden-i   Süheyl Be-Nakş-ı Kubbe

Metnin   teması

Son Pişmanlık Fayda Vermez

(Kitabın bütününe göre cevap verilmiştir.)

Köylünün su problemi

Alaaddin’in Lambası

Dünyanın yaratılışı

Aşk

Metindeki   olay örgüsünün

nasıl   oluştuğu

Dönemin sosyal, siyasi özellikleri dikkate   alınarak olay örgüsü yer, zaman ve mekan etrafında oluşmuştur.

Olağanüstü olaylardan yola çıkarak anlatılmıştır.

Olağanüstü olaylardan yola çıkarak anlatılmıştır.

Olağanüstü olaylardan yola çıkarak anlatılmıştır.

Olayın   insana özgü hangi gerçekliği verdiği

İnsana özgü gerçeklikle verilmiştir.

İnsana özgü gerçeklikle verilmiştir.

İnsana özgü gerçeklik yoktur.

İnsana özgü gerçeklik yoktur.

İnsana özgü gerçeklik yoktur.

Kişi-zaman-mekân   bütünlüğünün nasıl oluşturulduğu

Kişi ve mekan bütünlüğü sağlanmış ve okuyucuyu   rahatsız edici bir tarafın yoktur.

Kişi ve mekan bütünlüğü sağlanmış ve okuyucuyu   rahatsız edici bir tarafın yoktur.

Kişi , zaman ve mekan kavramları gerçeğe uygun   değildir.

Kişi , zaman ve mekan kavramları gerçeğe uygun   değildir.

Kişi , zaman ve mekan kavramları gerçeğe uygun   değildir.

Dil   özellikleri

Yer yer Arapça ve Farsça kelimeler vardır.

Yabancı kelimelerden uzaktır.

Yabancı kelimelerden uzaktır.

Yabancı kelimelerden uzaktır.

Arapça ve Farsça kelimelerle yüklüdür.

Metinde   tasvir ve tahlil olup olmadığı

Tasvirler var.

Tasvirler var.

Tasvirler var.

Tasvirler var.

Yoğun bir şekilde olmasa da var.

Metinde   dilin hangi işlevde kullanıldığı

Heyecan bildirme işlevinde kullanılmış.

Heyecan bildirme işlevinde kullanılmış.

Heyecan bildirme işlevinde kullanılmış.

Heyecan bildirme işlevinde kullanılmış.

Şiirsel işlevde kullanılmıştır.

Metni 

hangi

edebiyat

geleneğiyle

oluşturulduğ 

Batı Etkisinde Türk Edebiyatıyla yazılmış olup   roman geleneğidir.

Batı Etkisinde Türk Edebiyatıyla yazılmış olup   hikaye geleneğidir.

Masal geleneğiyle yazılmıştır.