2013 2014 9. Sınıf Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 91cevapları

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Cevapları

2013 2014 9. Sınıf Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 91cevapları

Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 91 cevapları

Bir yol bilirim; Âdem’e, Havva’ya gider,

Bir yol bilirim; aşka ve sevdaya gider,

Bir yol ki, ömür bahçelerinden geçerek

Yaşlarla, figanlarla musallaya gider!..

Bekir Sıtkı Erdoğan

8. Yukarıdaki dörtlüğün temasını bulunu

teması ölümdür.

Ben uyurken

Duvarıma tırmandın

Güllerimi yoldun.

Ve bütün şikâyetin

Sen uyurken

Bahçene girenlerden

Özdemir Asaf

9. Yukarıdaki şiirde koyu yazılmış kelimelerin imge olup olmadığını nedenleriyle belirtiniz.

Yukarıdaki kelimeler birer imge olarak kullanılmıştır. Burada kullanılan uyumak, duvar, gül ve bahçe kelimeleri gerçek anlamlı kelimeler değildir.

10. Aşağıdaki özelliklerin hangisi manzumeye hangisi şiire aittir? Karşılarına yazınız 

     imge                     ŞİİR

 

öğreticilik           MANZUME

11. Bir manzume ile şiiri birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ölçülü olması

B. Olay örgüsünün olmas 

C. Yan anlamlı kelimeler olması

D. Kafiyeli olması

E. Gerçek bir olaydan esinlenilmiş olması

12. Bir şiiri yorumlarken nelere dikkat edilmelidir?

Şiir kullanılan kelimelerin ne kadar gerçekliğe uygun olduğuna, şairin yetiştiği döneme, geleneğe, hangi edebi gelenekle yazıldığına, şairinin hayatına…

13. Şiiri yorumlarken parça bütünle mi yoksa bütün parçayla mı anlamlandırılmalıdır? Neden?

Yorumlarken metnin bütünün bakılmalı ve şiirde parça bütünü ifade etmez.

14. Aşağıdaki cümleleri bu ünitede öğrendiğiniz bilgileri kullanarak tamamlayınız.

Şiirde anlam ve SES kaynaşmasından oluşan DİZE, beyit, BEND, kıta ve şiir cümlelerini oluşturur.

İmge şiirin  DİL  özelliklerindendir.