9. Sınıf Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 89 cevapları:

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Cevapları

9. Sınıf Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 89 cevapları:

Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 89 cevapları:

1. Manzume ile şiir arasındaki farkı en belirgin olarak veren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A. Belli bir temada yazılması

B. Ahenk unsurlarının bulunması

C. Bir olay örgüsünün verilmesi

D. Şiir gerçekliğinin bulunması

E. Epik bir anlatım olması

CEVAP:C

2. Aşağıdakilerden hangisi manzume için söylenemez?

A. Bir olayı başlangıcından sonucuna kadar verir. 

B. Bireysel duygular ve bu duyguların yarattığı çağrışımlar anlatılır.

C. Betimlemeler ve ruh tahlilleri bulunur.

D. Öğrenilen geçmiş zaman kullanılır.

E. Bir olay anlatılır ya da göz önünde canlandırılır.

CEVAP:C

3. Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız.

Manzumeler OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN  metinlerdir.

Manzumede anlatma ve GÖSTERME şiirde SÖZ SANATLARI, duygu ve çağrışım önemlidir.

Manzumede YAŞANMIŞ ya da YAŞANABİLECEK  olaylar anlatılır.

Manzumede olay, yer, ZAMAN ve KİŞİ unsurları verilir.

Manzumede anlatılanlar HİKAYE, ROMAN olarak anlatılabilir.

4. Manzumeler niçin didaktik metin olarak kabul edilir?

4.  Anlatıldığı olaylar açık ve net olduğu için aynı zamanda bilgi verdiği için

5. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

( D ) “Balıkçı” manzumesindeki olay bir hikâyede de anlatılır.

 ( Y ) “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı metin bir şiirdir.

( Y ) Manzume ve şiir aynı anlama gelen terimlerdir.

( Y ) “Balıkçı” ve “Nergis ile Yankı” aynı edebî döneme ait manzumelerdir.