9. Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Cevapları Sayfa 32

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Cevapları

9. Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Cevapları Sayfa 32

Fırat Yayıncılık Sayfa 32

Sayfa 32     HAZIRLIK 

1.Her iki metin de edebi metin örneğidir. Biri manzum diğeri mensur(düzyazı) örneğidir.

Manzum olan metin belirli bir mısra örgüsü, kafiye düzeni ve nazım birimi vardır. Düzyazı da ise bir olay örgüsü, kişi, zaman, mekan  ve anlatıcı unsurları vardır.

2.Hayır,devam etmez. Çünkü bu bir dizidir. Gerçek hayatla birebir ilgili değildir.

3. Destan , masal, hikaye ,roman hepsi  olay dayalı metin türüne girer. Olaya dayalı metinlerin temelini destanlar oluşturur. Daha sonra diğer olaya dayalı metinlerin ortay çıkmasına öncülük etmiştir.