9. Sınıf Kimya MEB Yayınevi Cevapları 143

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Kimya Cevapları Meb

9. Sınıf Kimya MEB Yayınevi Cevapları Sayfa 143

3. Aşağıda verilen kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimin türünü yazınız.

Kimyasal

Tanecikleri Arasındaki Zayıf Etkileşim Türü 

H20........ H20

Hidrojen Bağı

Br2....... Br2

London Kuvvetleri

H2S....... H2S

Dipol-Dipol Etkileşimleri

NH3....... H20

Hidrojen Bağı

Ne....... Ne

London Kuvvetleri

Hl........ Hl

Dipol-Dipol Etkileşimleri

F"...... H20

 

İyon-Dipol Etkileşimleri

CH3OH....... H20

Hidrojen Bağı

NO....... H20

Hidrojen Bağı

HF....... HF

Hidrojen Bağı

Ca2+....... H20

İyon-Dipol Etkileşimleri

NH3....... CH4

Dipol-Dipol Etkileşimleri