9. Sınıf Kimya MEB Yayınevi Cevapları Sayfa 99

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Kimya Cevapları Meb

9. Sınıf Kimya MEB Yayınevi Cevapları Sayfa 99

3. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlere tabloda verilen kelimelerden uygun olanları yerleştiriniz:

 (a) ikinc 

(b)en dış

(c) en iç

(d) proton

(e) elektron

(f) metal

(g) katyon

(h) kaybedince

(i oktet

(j)alınca

Sodyum elementi bir............metal........... , klor elementi ise bir ametal olduğundan NaCI bileşiği iyonik yapıdadır. Bu

bileşikte Na+ ve Cl" iyonlarının nasıl oluştuğu, ilgili atomların katman ............en dış................. dizilimleri ile açıklanabilir.

Na atomunda 11 elektron vardır ve elektron dizilimi 2-8-1 şeklinde gösterilebilir, yani bu atomun........elektron...........

katmanında sadece bir elektron vardır. Bu atom bir elektron ....kaybedince............. en dış katman ortadan kalkacağı için, 8 elektronlu.....ikinci............. katman dış katman hâline gelir, yani oktet tamam olur. Klor atomunda ise

17 elektron vardır ve elektron dizilimi 2-8-7 şeklindedir. Bu atom bir elektron .......alınca........... dış katmanda

..........oktet.............. tamamlanır.

4. Aşağıdaki kutucuklarda yer alan kelimeleri hikâye metni içerisinde yer alan boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.

(c), (b), (d), (k), (f), (l), (g), (a), (i), (h), (j), (e)

(a) çekirdek

(b) Kütlenin korunumu

(c) Dalton

(d)Thomson

(e) Elektronlar

(f) Rutherford

(g) nötron

(h) Atom numarası

(i) Kütle numarası

(j) Bohr Atom Modeli

(k) Negatif yüklü

(1) Proton