9. Sınıf Kimya MEB Yayınevi Cevapları Sayfa 98

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Kimya Cevapları Meb

9. Sınıf Kimya MEB Yayınevi Cevapları Sayfa 98

1. Aşağıda verilen ifadeleri doğru (D) /yanlış(Y) olarakişaretleyiniz.

D Elektronun keşfinden hemen sonra geliştirilen atom modeli Thomson atom modelidir.

D Dalton maddenin en küçük yapı taşı olarak atomu tanımlamış ve bölünemez olduğunu belirtmiştir.

D Bohr atom modeli elektronların bir küre yüzeyinde dolandığını ( atomun üçboyutlu olduğunu) kabul eder

Y Modern atom teorisi elektronların belli bir yörünge boyunca hareket ettiğini ileri sürer.

D Rutherford atomu, pozitif yüklerin merkezde ve çok küçük bir hacimde toplandığı güneş sistemine benzer bir model ile açıklamıştır.

2. Aşağıda, sol tarafta yer alan bilim insanlarını diğer tarafta yer alan katkıları ile eşleştiriniz.

Bilim İnsanları Yaptıkları Çalışmalar

(A) Rutherford VI (I) Modern atom teorisi (II) Elektronun keşfi (III) İçidolu küreler (IV) Elektron yükünün hesaplanması (V) Elektron bulutu (VI) Protonun keşfi (B)Thomson II (C) Dalton III (D)Bohr VII (E) Millikan IV (VII) Enerji düZ (VIII) Nötron