9. Sınıf Kimya MEB Yayınevi Cevapları Sayfa 38

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Kimya Cevapları Meb

9. Sınıf Kimya MEB Yayınevi Cevapları Sayfa 38

6. Aşağıdakilerden hangisinde CaO bileşiğinin sistematik ve geleneksel adları doğru olarak verilmiştir

Sistematik Adı Geleneksel Adı

A Karbon monoksit Sönmüş kireç

B) Kalsiyum karbonat Tuz ruh

C) Kalsiyum monoksit Sirke ruhu

D) Karbon oksit Zaçyağı

E) Kalsiyum oksit Sönmemiş kireç

7. Kimya biliminin gelişmesinde önemli sayılan,

I. Laboratuvar araç gereçlerinin geliştirilmesi

II. Mikro yapı ile makro özelliklerin ilişkilendirilmesi.

III. Yeni bileşiklerin sentezlenmesi adımlarından hangilerinde simya çalışmalarının önemli katkısı vardır?

A)Yalnız l B)Yalnız ll C) I ve I D) I ve II E) I, II ve I

8. Bir ürünün etiketin de yandaki işaret varsa aşağıdaki güvenlik önlemlerin hangisi gereksizdir?

A) Karanlıkta muhafaza etmek B) Açık alev ve ısı kaynağından uzak tutmak C)El ve yüze bulaştırmamak D)Kullanırken gözlük ve eldiven takmak E) Olabildiğince az miktarda kullanmak