9. Sınıf Kimya MEB Yayınevi Cevapları Sayfa 37

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Kimya Cevapları Meb

9. Sınıf Kimya MEB Yayınevi Cevapları Sayfa 37

3. Aşağıdaki çizelgede yer alan işler ile ilgili olduklarıkimya dalını eşleştiriniz.

İlgili Kimya Dalı

A. Altın cevherlerini analiz ederek saf altın oranını hesaplama IV

(I)    Anorganik kimya

(II)    Fiziko kimya

(lll)Organik kimya

(IV)Analitik kimya

(V)    Polimer kimyası

(VI)   Biyokimya

B. Doğada kendiliğinden bozunabilir plastik madde üretme V

C. Kandaki kolesterol oranını bulup yorumlama VI

D. Bor elementinden faydalı, yeni bileşikler sentezleme I

E. Bir otomobilin kullandığı yakıtın nitelikleri ile gücü arasındaki ilişkiyi belirleme II

F. Zakkum bitkisindeki zehirli karbon bileşiğinin yapısını aydınlatma III

(VII) Adli kimya

4. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlere tabloda verilen ifadelerden uygun olanları yerleştiriniz.

 (a) Alaşımlar

(b) İhtiyaçların

(c) Doğal

(d) Kimya

(e) Simya

(f)Cihaz

(g) Alet

(h)İmbik

(i) Varoluş

(j) Ateşin keşfi ile

Kimya bilimi tesadüflerin, (I)............(b)................... ve insana özgü hayallerin rol oynadığı uzun bir serüven geçirmiş; fiziğin ve matematiğin yöntemleri ile birleştikten sonra bilim hâline dönüşmüştür. Başlangıçtaki uzun serüvene bugün artık

kimya değil (II)............(e)................ diyoruz. İnsanlığın madde ile ilişkileri (III)..........(j)................ ile başlamıştır. Sert ve sağlam

olan çakmak taşı gibi (IV)...........(c).................. maddelerden (V)..........(g)...............  binlerce yıl önce de biliniyordu.

Altın, bakır, kalay gibi metallerden yapılan (VI).........(a)............... keşfedilince, alet yapımı için taş yerine bunlar kullanıldı.

5. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlere tabloda verilen kelimelerden uygun olanları yerleştiriniz.

(a) Ametal

(b) Metal

(c) Kükürt

(d) Kök

(e) Nitrat

(f)Sülfür

(g) Sülfat

(h)Nitrür

(i) Oksit

(j) Pas

Bir bileşik, (I)........(b)............... ve ametalden oluşan ikili bir bileşik ise, adlandırılırken, önce metal adı sonra ametal adı

söylenir ve ametal adına "-ür"eklenir. Bu genel kuralın aksine oksijen ametalinin metal bileşiklerinde anyon adı yerine

"(II)...............(i)................... ."; azotun metal bileşiklerinde de yine anyon adı yerine "(III).........(h)...................... " kullanılır.

Kükürt bileşiklerinin adıise "(IV)............................................................ "ile biter. Katyon ve/veya anyonu çok atomlu olan

tuzlardaki çokatomlu iyonlara"(V).................................................... "denir. Böyle iyonların adlarıkendilerine özgüolupör-

neğin N03"anyonu"(VI)..................................................................... "adıyla