9. Sınıf Coğrafya Cevapları Lider 88

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Lider Yayınları

9. Sınıf Coğrafya Cevapları Lider 88

Sayfa 88

Ocak ayında dünyanın en sıcak yerleri nerelerdir? Bu durumun nedenini; yaşanılan mevsim, kara ve

denizlerin dağılışı, denizden uzaklık ve enlem etkisiyle ilişkilendirerek aşağıya açıklayınız.

Ocak ayında, Güney Yarım Küre’de yaz mevsimi yaşanır. Bu nedenle en yüksek sıcaklıklar Güney Yarım Küre’dedir. En yüksek sıcaklık ortalamaları Afrika kıt’asının güneyi ile Avustralya’dadır. ( 30 °C’nin üzerinde)

İzoterm eğrileri, ocak ayında Kuzey Yarım Küre’de karalar üzerinde güneye, denizler üzerinde ise kuzeye doğru çıkıntı yapar. Bu durum, bize ocak ayında Kuzey Yarım Küre’de karaların denizlerden daha soğuk olduğunu gösterir.

Güney Yarım Küre’de ise izoterm eğrilerinin uzanışı Kuzey Yarım Küre’dekinin tersi bir durumdadır. Ancak uzanışları daha düzgündür