9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Lider Yayınevi Sayfa 122

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Lider Yayınları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Lider Yayınevi Sayfa 122

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Yağış ve sıcaklık değerleri ile rejimleri aynı olan iki farklı yörenin aşağıdaki özelliklerinden hangilerinin aynı olması beklenir?

A)   Bitki örtülerinin

B)   Yükseltilerinin

C)   Yer şekillerinin

D)   Basınç değerlerinin

Yukarıda yağış ve sıcaklık grafiği verilen merkez, aşağıdaki iklim bölgelerinden hangisinde yer almaktadır?

A) Tundra                              B) Ekvatoral

C) Akdeniz                            D) Okyanusal

E) Muson

Bir bölgenin iklim tipi tanımlanırken aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi yeterli bir ölçüttür?

A)   Yer şekilleri

B)   Denize yakınlığı

C)   Ortalama yüksekliği

D)   Sıcaklık ve yağış dağılışı

E)  Matematik konumu

I. Muso 

II.      Akdeniz

III.     Savan

 IV.   Ilıman karasal

Yukarıdaki iklim bölgelerinden hangileri en fazla yağışı yazın alır?

A) Yalnız I                              B) Yalnız III

C) Yalnız IV                           D) I ve III

E) II ve IV

 Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin etkili olduğu yerlerde yıllık yağışın tümü yazın düşer?

A) Ekvatoral                          B) Savan

C) Okyanusal                         D) llıman karasal

 E) Akdeniz

Yükseklik arttıkça iklimin insan yaşamıüzerindeki olumsuz etkisi de artar. Çünkü yüksek yerlerde sıcaklık düşük olduğundan yerleşim alanı sınırlanır, tarım yapılamaz ve orman yetişmez. Aşağıdaki iklim bölgelerinden hangisinde yükseklere çıkıldıkça nüfus genel olarak artar?

A) Muson                              B) Ekvatoral

C) Akdeniz                            D) Okyanusal

E) llıman karasal

Farklı yarım kürede ve farklı konuma sahip olmalarına rağmen İtalya ve Orta Şili'de maki bitki örtüsünün yaygın olduğu gözlenmiştir. Bu iki ülkenin doğal bitki örtülerinin benzer olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A)   Yeryüzü şekillerine

B)   Toprak türlerine

C)   İklim özelliklerinin benzerliğine

D)   Denize uzaklıklarına

E)  Boylam değerlerinin aynı olmasına

•  Batı rüzgârları

•  Alçak basınç

•  Sıcak okyanus akıntıları

Yukarıdaki etmenlere göre biçimlenmiş iklim tipinin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Geniş yapraklı orman

B)   Tundr 

C)   Bozkır

D)   Savan

E)  Karışık yapraklı ormanlar

Aşağıda bazı iklim tiplerinin etkili oldukları yerler gösterilmiştir.

Bu iklim tipleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

1

II

III

A) Ekvatoral

Savan

Muson

B) Karasal

Okyanusal

Çöl

C) Akdeniz

Tundra

Savan

D) Ekvatoral

Karasal

Savan

E) Tundra

Çöl

Ekvatoral