9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Lider Yayınevi Sayfa 113

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Lider Yayınları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Lider Yayınevi Sayfa 113

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

 1.    Sıcaklık arttıkça havanın nem taşıma kapasitesi artar.

 Buna göre bağıl nemi % 60 olan bir hava kütlesi hangi durumda yağış bırakır?

A)   Sıcaklığı artarsa

B)   Alçalırsa

C)   Bir yamaç boyunca yükselirse

D)   Sıcak bir hava kütlesiyle karşılaşırsa

E)Nem açığı artarsa

2.    Aşağıda sıcaklık ve nemle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   Soğuk hava neme daha kolay doyar.

B)   Sıcaklık düştükçe havanın bağıl nemi de düşer.

C)   Sıcaklığı düşen nemli hava yağış bırakabilir. 

D)   Sıcak havanın nem taşıma kapasitesi yüksektir. 

E)  Havanın nem taşıma kapasitesi ile sıcaklık doğru orantılıdır.

3. Yağışın oluşma koşullarından biri de sıcaklığın düşmesidir. Kutup bölgelerinde ve yüksek dağların doruklarında sıcaklık düşük olduğu hâlde yağış çok azdır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Nemin az olması

B)   Şiddetli rüzgârların görülmesi

C)   Hava kütlelerinin durgun olması

D)   Bitki örtüsünün cılız olması

E)  Maksimum nemin artması

Aşağıdakilerden hangisi yeryüzündeki yağış dağılışını en az etkiler?

A)   Bitki örtüsü

B)   Yükselti

C)   Denize yakınlık

D)   Yer şekilleri

E)Sürekli basınç merkezleri

 •  Mutlak nem, havadaki nem miktarıdır.

 •  Maksimum nem, havanın taşıyabileceği nem miktarıdır.

•  Bağıl nem, mutlak nemin maksimum neme oranıdır.

•  1m3 havasında 4,2 gram nem bulunan bir havanın bağıl nemi % 25'tir.

Bu hava kütlesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)   Havanın nem açığı 12,6 gramdır.

B)   Havanın maksimum nemi 16,8 gramdır.

C)   Mutlak nem artarsa bağıl nem de artar.

D)   Maksimum nem artarsa hava doyma noktasına yaklaşır.

E)  Bu koşullarda havanın yağış bırakması beklenmez.

Yüksek basınç merkezlerinde alçalıcı hava, alçak basınç merkezlerinde yükselici hava etkilidir. Buna göre haritada numaralı bölgelerden hangilerinde havada nem açığı oluşur?

A) I ve III                                B) II ve IV

C) I, N velV                             D)lll ve V

E) IV ve V

Alçalan hava kütlelerinde bağıl nem azalır ve hava neme doyma noktasından uzaklaşır. Alçalan hava kütlelerinin nem açığı oluşturmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 A)   Rüzgâr oluşturması

B)   Buharlaşmayı güçleştirmesi

C)   Havanın sıkışması

D)   Basıncı artırması

E)  Hava sıcaklığını yükseltmesi