9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Lider Yayınevi Sayfa 112

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Lider Yayınları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Lider Yayınevi Sayfa 112

 A.  Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

 1.   Havanın neme doyması için hangi koşullar gerekir?

Soğuması gerekir 

2.   Hangi durumda havanın maksimum nemi artar?

Sıcaklık artarsa havanın maksimum nemi artar

3.   Sis olayı hangi durumlarda gerçekleşir?

Sıcak ve soğuk hava karşılaştığında sis olayı gerçekleşir

4.   Sıcaklık arttıkça bağıl nem nasıl değişir?

Sıcaklık artıkça bağıl nem azalı 

5.   Cephe yağışları nasıl oluşur 

Farklı hava kütlelerinin (sıcak-soğuk) karşılaşmasıyla cephe yağışları oluşur

6.   Yeryüzünün en az yağış alan yerlerini belirterek buraların özelliklerini açıklayınız. 

Yeryüzünün en az yağış alan yerleri Çöl ve kutuplardır.   Nedeni buharlaşmanın az olması.

7.   Orografik yağışların oluşumuna etki eden faktörler nelerdir?

Havanın yamaç boyunca yükselmesi

8.   Mutlak nemle bağıl nem arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Mutlak nem ile bağıl nem arasında ilişki yoktur.

B.  Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız.

"sıcaklık artınca nem açığı oluşur, sıcaklık artınca bağıl nem artar, bağıl, mutlak maksimum, konveksiyonel, orografik, sıcaklığın 0°C'un altına düşmesi gerekir, orta, alçak, yüksek"

1. Günün ilk saatlerindeki sis öğlene doğru dağılır. Çünkü..Sıcaklık artınca nem açığı oluşur

2..Bağıl  nem, havadaki mutlak nemin..Maksimum Nem... oranıdır 

3.    Isınan hava yükselirken soğur, doyma noktasını aşınca..Yükselim.. yağışlara neden olur. 

4.    Kar yağması için..........0 (sıfır) derecenin altında olması gerekir.............

5.    Bulutlar oluştukları yüksekliğe göre..alçak. ,...orta..... ve..yüksek... olmak üzere üç gruba ayrılır. 

6...Yüksek... basınç alanları yeryüzünün en az yağış alan yerleridir 

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" harfini yazınız.

 1.   1 m3 havanın alabileceği en fazla neme maksimum nem denir.                                             (..D.. )

 2.   Hava, neme doyma noktasına yaklaşıyorsa bağıl nem azalır.                                               (..Y... )

 3.   Çiy olayına daha çok ilkbahar ve yaz sabahlarında rastlanır.                                                 (...D.. )

 4.   30°enlemleri yıl boyunca yağış alır.                                                                                    (...Y.. )

 5.   Kutuplara gidildikçe yağış düzenli bir şekilde artar.                                                              (...Y.. )

 6.   Sıcak yerlerin nem taşıma kapasitesi yüksektir.                                                                    (.D.... )

 7.   Yağış miktarı higrometre ile ölçülür.                                                                                    (...Y.. )

 8.   Kırağı ve kırç oluşumunda sıcaklık 0°C'un üstündedir.                                                          (...Y.. )

 9.   Güneydoğu Asya yıl boyunca yağış alır.                                                                             (..Y... )