9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Lider Yayınevi Sayfa 24

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Lider Yayınları

9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Lider  Sayfa 24

SAYFA 24

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A

 1.Klimatoloji

 2.Sulama,içme suyu,turizm vb

 3.Hidroferden buharlaşan su atmosfere , atmosferden yağış olarak hidrosfere döner.

 4.Litosfer (jeomorfoloji) , hidrosfer ( hidrografya) , atmosfer (klimatoloji) , biyosfer(biyocoğrafya) 

5.Jeoloji,hidroloji,meteoroloji,biyoloji,tarih,ekonomi,vs ..

 6.Dağılış , ilgi,nedensellik,

 7.Hidroloji – sular bilimi   ,   jeomorfoloji - yerşekilleri bilimi

 B : BOŞLUK DOLDURMA SORULARI CEVAPLARI

 1.Canlılar küresi ,taş küre

 2.Atmosfer

 3.Doğal ve beşeri

 4.Fiziki

5.Klimatoloji

6.Okyanus ve denizler

7.Jeomorfoloj 

C: DOĞRU YANLIŞ SORULARI

 1-D   2-Y  3-D  4-Y  5-Y