5. Sınıf Sosyal Çalışma MEB Cevapları Sayfa 36

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Lider Yayınları

5. Sınıf Sosyal Çalışma MEB Cevapları Sayfa 36

İnkılaplar

İnkılabların gerekçeleri nelerdir?

İnkılabın sonuçları nelerdir

İnkılabın ilgili olduğu Atatürk ilkesi hangisidir

Soyadı Kanunu kabulü

Karışıklık çıkması

Kanun çıkartılarak düzeltilmesi

Soyadı kanunu

Fabrikaların Açılması

Size bıraktı m

Size bıraktım

Size bıraktım

Yeni Türk Harflerinin Kabulü

Beğenilmesi

Kabul edildi

Latin Alfabesi

Cumhuriyetin İlanı

Çok karışıktı

Düzenlendi

Cumhuriyet

Türk Tarih Kurumunun Kurulması

Herkes Seçilmek 

İstedi

Kabul edilmedi

Türk Taih Kurumu