Çağdaş Türk Dünyası Soru ve Cevap

Emine Nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Çağdaş Türk Dünyası Tarihi Ders Kitabı Cevapları

 Çağdaş Türk Dünyası  Soru ve Cevap

1 xx. YY BAŞLARINDA DÜNYA: I. Dünya Savaşı ve SonuçlarıSovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Orta Asya’daki Türk Devlet ve TopluluklarıOrta Doğu’da Manda Yönetimlerinin KurulmasıUzakdoğu’da Yeni Bir Göç : Japonya1929 Dünya Ekonomik Kriziİki Savaş Arası Dönemde DünyaAtatürk Dönemi Türk Dış Politikası 

2. II. DÜNYA SAVAŞI- Yeni Bir Savaşa Doğru - Savaş Yılları - Barışa Doğru - Savaşın Etkileri - Savaş Yıllarında Türkiye 3. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ - Blokların Kuruluşu - Paylaşılmayan Ortadoğu - Uzakdoğu’da Çatışma- Asya ve Avrupa’nın Kurtuluşu - Soğuk Savaş Döneminde Türkiye - Soğuk Savaş Döneminde Dünya

3- Soğuk Savaş Dönemi: Blokların kuruluşu, Paylaşılamayan orta doğu, Uzak doğuda çatışma, Asya ve Afrikanın Kurtuluşu- Soğuk savaş döneminde Türkiye- Soğuk savaş döneminde dünya

4. YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI - Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci - Yumuşama Dönemi Çatışmaları - Barış İçinde Bir Arada Yaşama - Arap – İsrail Savaşları ve Büyük Devletlerin Politikaları - Uluslararası Politikada Petrolün Yeri - İran – Irak Savaşı  - Yumuşama Döneminde Dünya - Türk Dış Politikası - Türkiye’de Bunalımlı Yıllar 

5. KÜRESELLEŞEN DÜNYA - SSCB’DE DEĞİŞİM VE SONUÇLARI -Asya’da Yeniden Yapılanma - Doğu Bloku’ndan Sonra avrupa’da Yeni Arayışlar - Türkiye ve Avrupa Birliği - Yeni Oluşum Sürecinde Balkanlar - Ortadoğu ve Afkanistan’daki Gelişmeler - Dünya’daki Gelişmeler - Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası - 1980 Sonrası Türkiye  Küreselleşen Sorunlar