Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soruları

 

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.dönem 2.yazılı için örnek sorular

Boşluk doldurma

1-)SSCB 1957 de ilk uzay aracı olan ………………………………..i uzaya fırlatmıştır.

2-)Rus kozmonot Yuri ………………………………………..Vostok 1 uzay aracı ile ilk kez uzaya giden insan oldu.

3-)Kıbrıs Cumhuriyeti ……………………………………. Antlaşması ile kurulmuştur.

4-)Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Rum Lider …………………………………………dur.

5-)Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı doktor………………………………………………………………tür.

6-)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı ………………………………………………………………tır.

7-)Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için kurulan tedhiş örgütü ………………….. dır

8-)Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama ideali ……………………………………..tir.

9-)Türkiye ile Yunanistan arasında Ege denizinde yaşanan en önemli sorun …………..……

Sorunudur.

10-)Günümüzde kullanılan anayasa ……………………… anayasasıdır.

11-)Ege denizine giren yabancı ülke gemilerinin geçiş izinlerini Yunanistan yada Türkiye ye

bildirme sorununa ………………..…………………….denir.

 

Klasik

1-)Türkiye soğuk savaş döneminde dış politikada hangi sorunlarla uğraşmıştır.

2-)EOKA örgütünün amacı nedir?

3-)ENOSİS nedir? Açıklayınız.

4-)Türkiye-SSCB ilişkilerinde 1960 larda yumuşamaya sebep olan olay nedir?

5-)Akritas planı nedir ?Açıklayınız.

6-)Kıbrıs Geçici Türk yönetimi niçin kurulmuştur?

7-)Kıbrıstaki Rumlar niçin Kıbrıs Elen Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır?

8-)Fır hattı ne demektir?

9-)Asalanın amacı nedir?

10-)1961 ile 1982 Anayasaları arasındaki farklardan 3 tanesini yazınız.

11-)Anayasa mahkemesi niçin kurulmuştur?

12-)Devlet planlama teşkilatı niçin kurulmuştur?

13-)Türkiye 1970 li yıllarda niçin ekonomik gerileme yaşamıştır?

14-)Yeniden yapılandırma anlamına gelen Perestroika’nın ana hedefleri nelerdir?( 3 madde)

15-)Glasnost politikası çerçevesinde SSCB’ de yapılacak çalışmalara örnek veriniz.

 

test

1-)Türkiye’de 1960-1980 yılları arasında uygulanılan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A)Liberal ekonomi

B)Devletçi ekonomi

C)İthal ekameci ekonomi

D)Karma ekonomi

E)Serbest piyasa ekonomisi

 

2-)1963 ‘te Altın Ayı ödülünü alan Metin ERKSAN filmi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çağrı B)Yılanların Öcü C)Kanlı Nigar D)Selvi Boylum Al Yazmalım E)Susuz Yaz

 

3-)1965’te ilk kez düzenlenen Altın Mikrofon yarışmasında Gençliğe Veda bestesi ile birinci olan sanatçı kimdir?

A)Barış Manço B)Zeki Müren C)Ahmet Özhan D)Orhan Gencebay E)Yıldırım Gürses

 

4-)Türkiye’yi 1964 ‘te ABD’deb uzaklaştıran en etkili olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)Arap-İsrail Savaşları B)Kıbrıs Meselesi C)Ermeni Soykırımı Sorunu

D)İslam Konferansına katılma E)Ege adaları sorunu

 

5-)Glasnost ve Perestroika hangi Rus liderin ekonomi alanındaki politikalardır?

A)Krusçev B)Stalin C)Lenin D)Putin E)Gorbaçov

 

6-) Şangay Beşlisi olarak adlandırılan ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Rusya B)Çin C)Kırgızistan D)Azerbaycan E)Kazakistan

7-)Şangay Beşlisi yapılanması aşağıdaki ülkelerden hangisinin katılımı ile Şangay İşbirliği Örgütüne dönüşmüştür?

A)Azerbaycan B)Kırgızistan C)Belarus D)Letonya E)Özbekistan

 

8-)Azerbaycan’ın ilk cumhurbaşkanı kimdir?

A)Haydar Aliyev B)İlham Aliyev C)Ayaz Muttalibov D)İslam Kerimov E)Ebulfeyz Elçibey

 

9-)Türkiye ile Azerbaycan için “Biz bir millet, iki devletiz “ diyen Azeri lider kimdir?

A)Haydar Aliyev B)İlham Aliyev C)Ayaz Muttalibov D)İslam Kerimov E)Ebulfeyz Elçibey

 

10-)Dağlık Karabağ sorunu hangi ülkeler arasında yaşanmıştır?

A)Azerbaycan-İran B)Türkmenistan-Ermenistan C)Kazakistan-Ermenistan D)Azerbaycan-Ermenistan E)Kırgızistan-Rusya

 

11-)SSCB’de uygulanan “glasnost ve perestroika “ politikaları ile beraber Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşması için kurulan ve mücadele eden örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A)Halk cephesi B)Azerbeycan Yurtseverler Cephesi C)Halkın Dostları Cephesi D)Bağımsız Azerbaycanlılar Cephesi E)Milliyetçi Halk Cephesi

 

12-) Kazakistan’ın ilk cumhurbaşkanı kimdir?

A)Saparmurad Niyazov B)İslam Kerimov C)Aksar Akayev D)Mehmet Emin Resulzade

E)Nursultan Nazarbayev

 

13-)Kazakistan aşağıdaki örgütlerden hangisine üye değildir?

A)Bağımsız Devletler Topluluğu B)Avrasya Ekonomik Topluluğu C)İslam Konferansı Örgütü D)Avrupa Birliği E)Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

 

14-)Nükleer deneme alanını kapatarak dünya tarihinde ilk defa gönüllü olarak kendi nükleer silah deposundan vazgeçen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Azerbaycan B)Kazakistan C)Kırgızistan D)Özbekistan E)Türkmenistan

 

15-)Kırgızistan’ın ilk cumhurbaşkanı kimdir?

A)Saparmurad Niyazov B)İslam Kerimov C)Aksar Akayev D)Mehmet Emin Resulzade

E)Nursultan Nazarbayev

 

16-)Kırgızistan’ın yetiştirdiği ve bütün dünyada tanınan ünlü yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mehmen Emin Resulzade B)Bahtiyar Vahapzade C)Cengiz Aytmatov D)Saparmurad Niyavoz E)Gaspıralı İsmail

 

17-)1917 bolşevik ihtilalinden sonra toprakları Rus işgaline uğradığı için Basmacılık adı verilen bağımsızlık mücadelesini başlatan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Azerbaycan B)Kazakistan C)Kırgızistan D)Özbekistan E)Türkmenistan

 

18-)Orta Asya Cumhuriyetleri arasında en çok doğalgaz rezervine sahip olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Azerbaycan B)Kazakistan C)Kırgızistan D)Özbekistan E)Türkmenistan

 

19-)Bağımsızlığını kazanan Azerbaycan’dan Rusya,İran ve Ermenistan rahatsızlardır.Azerbaycan’ın gelişmesini istemeyen bu devletlerin rahatsızlık sebepleri içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a)Türkiye’nin Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıması b)Azerbaycan’ın Hazar Petrolleri gelirleri ile zenginleşmesi c)Azerbaycan dışında sadece bir ülke toprağında 30 milyona yakın Azeri’nin yaşaması d)Karabağ Sorunu

 

20-)Uranyum,petrol,demir,altın ve kurşun rezervleri ABD ve Batılı ülkelerin ilgisini çekmektedir

- Türkiye’nin yatırımları ABD’den sonra ikinci sıradadır

- Başkenti Astana,en büyük kenti Almatı olup Türkiye ile beraber Ahmet Yesevi Üniversitesi kurmuştur.

Yukarıdaki özelliklere sahip olan Türki Cumhuriyet ;aşağıdakilerden hangisidir?

a)Özbekistan b)Kazakistan c)Kırgızistan d)Türkmenistan

21-)Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'nın özelliklerinden biri değildir?

A. Birey, devlet ilişkilerinde bireyi yüce değer sayması,

B. Yargıçlara büyük önem vermesi

C. TBMM'nin aldığı bir kararla kabul edilmesi ve yürürlüğe sokulması

D. İki meclisli sisteme geçmeyi öngörmesi

E. Anayasa Mahkemesi'nin kurulmasını öngörmesi

 

22-)Kıbrıs’ın tarihi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

hangisi yanlıştır?

A) Kıbrıs adası, 1878’de Osmanlı egemenliğinden

Çıkmıştır.

B) Lozan Antlaşması ile İngiltere’nin adadaki

egemenliği tanınmıştır.

C) Kıbrıs Cumhuriyetinin ilk lideri Fazıl küçük olmuştur

D) Garanti Antlaşması ile Yunanistan, Türkiye

ve İngiltere garantör devlet statüsüne kavuşmuştur.

E) KKTC 1983’te kurulmuştur

 

23-)Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 arasında Türkiye’deki sosyal hayata ait bir gelişme değildir?

a) Kırsaldan kente göç başladı

b) Avrupa’ya işçi gönderilmeye başlandı

c) Sendikal faaliyetler arttı

d) Gecekondulaşma sayısı arttı

e) Toplumda tüketicilik arttı

 

24-) Türkiye ile Yunanistan arasında karasuları sorunu halen devam etmektedir. Karasuları devletlerin kendi kara sahilleri ile açık deniz arasında kalan ve ona ait olan deniz parçasıdır. Yunanistan 6 millik karasuları genişliğini 12 mile çıkarmaya çalışmakta, Türkiye ise bunu kabul etmemektedir.

Türkiye’nin Ege’deki karasuları konusundaki bu tutumunun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Ege adalarını geri alma isteğiyle

B) Akdeniz’in Türk gölü olmasını sağlamayla

C) Ege ve Akdeniz’e çıkışımızın engellenmek istemesini önlemeyle

D) Balkanlar bölgesinde nüfuz kurma politikasıyla

E) İslam dünyasının liderliğini kazanma düşüncesiyle.

 

25-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut olan sorunlardan biri değildir?

A. Ege Adalarından silahlardan arındırılması

B. Kara suları sorunu

C. Kıta sahanlığı sorunu

D. Egedeki Hava sahası sorunu

E. Ege Adalarında kimyasal silah üretilmesi

 

26-) Aşağıdaki Orta Asya Türk devletlerinden hangisinin

SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazandığı

söylenemez?

A) Kazakistan B) Kırgızistan C) Özbekistan

D) Tataristan E) Türkmenistan

 

27-)Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında bu devletin toprakları büyük oranda aşağıdaki devletlerden hangisinin denetimi altına girmiştir?

A) Rusya Federasyonu

B) Kazakistan

C) Beyaz Rusya

D) Ukrayna

E) Türkmenistan

 

28-)Kazakistan'ın bağımsızlığının kazanılmasında

büyük çaba harcayan kişi aşağıdakilerden

hangisidir?

 

A)Haydar Aliyev

B) Nursultan Nazarbayev

C) Muttalibov

D) Asker Akayev

E) Ebulfeyz Elçibey