12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ce cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soruları

 

 

1. Uluslararası alanda ideoloji ve doktrinlerin

mücadelesinin başlaması ve dünyanın iki büyük blok

olarak birbirinden ayrılması aşağıdakilerden

hangisinin başlangıcı olarak kabul edilir?

A) Soğuk Savaş

B) Yumuşama Dönemi

C) Yatıştırma Politikası

 

D) Bağlantısızlar Hareketi

E) Topyekûn Savaş

 

2.Aşağıdakilerden hangisinde SSCB ile ABD arasında

bir nükleer savaş çıkma tehlikesi oldukça önemli rol

oynamıştır?

A) U2 Casus Uçağı

B) Küba Krizi

C) Süveyş Krizi

D) Suriye Bunalımı

E) CENTO’nun kurulması

 

3.Türkiye’de çok partili hayata geçmesi

aşağıdakilerden hangisinin iktidara gelmesiyle

ortaya çıkmıştır?

A) Cumhuriyet Halk Partisi

B) Demokrat Parti

C) Adalet Partisi

D) Milli Birlik Partisi

E) Milli Selamet Partisi

 

 

4.AGİK aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye

yönelik olarak toplanmıştır?

A) Batı Avrupa’nın kalkındırılması

B) Almanya’nın bölünmüşlüğünün çözülmesi

C) Komünizm tehdidinin ortadan kaldırılması

D) Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri arasında anlaşmazlıkların

çözülmesi

E) Sovyetlerin Doğu Avrupa üzerindeki baskısının

önlenmesi

 

5. Bağlantısızlar Hareketinin bir parçası olmak üzere

1955yılında bağımsızlığını kazanmış olan

Asya-Afrika devletlerinin ortak kararlar almak üzere

toplandığı konferans hangisidir?

A) Bandung Konferansı

B) Potsdam konferansı

C) Havana Konferansı

D) Kahire Konferansı

E) Tahran Konferansı

 

6.ABD’nin tanık olarak katıldığı Mısır ile İsrail

arasındaki sorunları çözmek amacıyla yapılan

antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) SALT

B) Camp David

C) Bağdat Paktı

D) Kahire Antlaşması

E) Trablus Antlaşması

 

7. ABD’nin ( 1980 – 1988 ) Irak – İran Savaşı’na

müdahale etmesinde aşağıdakilerden hangisi

etkili olmuştur?

A) Petrol ticaretinin zarar görmesi

B) Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi

C) İran’da İslam Devrimi’nin yapılması

D) Arap - İsrail Savaşlarının başlaması

E) Suriye Bunalımının yaşanması

 

8. Türkiye 1960’lardan sonra dış politikada,

I. ASALA,

II. Kıbrıs Sorunu,

III. Boğazlar Meselesi

sorunlarından hangilerini çözmek için büyük

çaba sarf etmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

 

9. 1980’li yıllarla beraber SSCB’de siyasi ve

ekonomik politikaların değişmesinde aşağıdakilerden

hangisi etkili olmuştur?

A) Basmacı hareketi

B) Varşova Paktı’nın kurulması

C) Afganistan’ın işgali

D) Kore Savaşı’nın çıkması

E) Glasnost - Perestroyka

 

10 .Türkiye, Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle

ilişkilerini güçlendirmek amacıyla,

I. TİKA,

II. Türk Ofis,

III. Anadolu Ajansı

teşkilatlarından hangilerini kurmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

 

11Yahudilerin İsrail’de aşırı dinci faaliyetlerinin de

etkisiyle İslam devletleri arasında işbirliği sağlamak

amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam Konferansı Örgütü

B) İslam Kalkınma Örgütü

C) İslam İşbirliği Örgütü

D) OPEC

E) Arap Ülkeleri Teşkilatı

 

 

12. I. 1959 Zürih Antlaşması,

II. 1960 Londra Antlaşması,

III. Cenevre Deklarasyonu

gelişmeleri aşağıdakilerden hangisini çözümlemeye

yönelik olduğu söylenebilir?

A) Kıbrıs Meselesi

B) Ege Adaları

C) Musul Sorunu

D) Ermeni Meselesi

E) ASALA

 

 

13. 1.Kore Savaşının Bitişi

2Bağdat Paktı

3.Türkiye ‘nin NATO ‘ya girişi

 

Yukardaki olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden

hangisidir ?

A)1.2.3 B)2,1,3 C)3,1,2 D)3,2,1 E)1,3,2

 

14. Türkiye 1974 Kıbrıs Harekatı’nı gerçekleştirirken harekatın antlaşmalara dayandığını belirtmiştir.Türkiye’nin antlaşmalardaki hangi

özelliğine dayanarak bu harekatı yapmıştır.?

A)Komşu devlet B)Türk devleti C)Nato devleti

D)Tarafsız devlet E)Garantör devlet

 

15.Bağdat Paktına aşağıdaki

ülkelerden hangisi üye değildir?

A) Türkiye B) İngiltere C) Pakistan D) Afganistan E) İran

 

16.Kazakistan'ın bağımsızlığının kazanılmasında

büyük çaba harcayan kişi aşağıdakilerden

hangisidir?

 

A)Haydar Aliyev

B) Nursultan Nazarbayev

C) Muttalibov

D) Asker Akayev

E) Ebulfeyz Elçibey

 

17.Sovyetler Birliği'nde "glasnot ve perestroyka"

adı verilen politakanın izlenmesinden sonra

Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşması için

kurulan ve bu uğurda mücadele veren örgüt

aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Halk cephesi

B) Azerbaycan Yurtseverler cephesi

C)Halkın Dostları cephesi

D)Bağımsız Azerbaycanlılar cephesi

E)Milliyetçi Halk cephesi

 

18.İslam Konferansı Örgütü’nün şu anda genel

sekreteri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Habip Chatty

B)Hassa El-touhami

C)Azeddine Laraki

D)Amadou Gaye

E)Ekmeleddin İhsanoğlu

 

19.Soğuk Savaş Dönemi’nde Hindistan ve Pakistan,

A aşağıdaki bölgelerden hangisi nedeniyle çatışma

yaşanmıştır?

A)Sri Lanka B)Keşmir C)Tayland

D)Malezya E)Endonezya

 

16. 20.Adnan Menderes 1950’de “Bize göre ekonomi

17. politikasında ekonominin asıl sahibi kişiler ve özel

18. teşebbüstür.” demiştir.

19.

Adnan Menderes bu sözüyle,

I. Devletçilik II. Liberalizm III. Sosyalizm

görüşlerinden hangilerinin önemini vurgulamıştır?

A A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II

 

E)II ve III

Cevaplar:1-A,2-B,3-B,4-A,5-A,6-B,7-A,8-C,9-E,10-A,11-A,12-A,13-C,14-E,15-D,16-B,17-A,18-E,19-B,20-B