Batı uygarlığı, etkisi,gelişen, Türk edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı, Servet-i Funun Edebiyat-ı Cedide , Fecr-i Ati, Milli Edebiyat, bölümleri
 • Tanzimat Edebiyatı (2)

  Tanzimat Edebiyatı,Roman,öykü,makale,fıkra,eleştiri,tiyatro,Şinasi,Ahmet Vefik, Paşa klasizm, bağlı, eserler, çevirmiş,Namık Kemal,Ahmet Mithat Edend,Şemsettin Sami, romantizm,Fransız edebiyatı, örnek,Ziya Paşa

 • Servet-i Fünun Edebiyatı (2)

  Servet-i Fünun Edebiyatı, Şairler, Tevfik Fikret,, Cenap Şahabettin Hüseyin Siret Özsever, Hüseyin Suat Yalçın, Süleyman Nazif,İbrahim Cehdi, Yazarlar, Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Cahit Yalçın, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Mehmet Rauf,

 • Fecr-i Ati Edebiyatı (2)

  Fecr-i Ati Sanatçıları, Sanat anlayışları, Fecr-i Ati edebiyatının özellikleri, Ahmet Haşim, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Ahmet Samim, Emin Bülent Serdaroğlu, Emin Lami, Tahsin Nahit, Celâl Sahir Erozan, Cemil Süleyman, Abdülhak Hayri, İzzet Melih Devrim, Şehabettin Süleyman, Ali Faik Ozansoy, Fazıl Ahmet Aykaç,

 • Milli Edebiyat (3)

  Milli Edebiyat, Dönemin sanatçıları, Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Mehmet Fuat Köprülü, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yahya Kemal Beyatlı,