Italyan Yazarlar

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Italyan Edebiyatı

Italyan Yazarlar

Italyan Edebiyatı ve Temsilcileri
DANTE (1265 -1321)


Dante, "Rönesans"ı hazırlayan sanatçıların başında gelir. Italya'nın önde gelen aşk şairlerinden biri olarak üne kavuşmuştur. Sonraları yoğun felsefe çalışmalarına başlar; felsefi konularda şiirler yazmayı sürdürür. Otuz beş yaşına kadar, günah-sevap kaygısı taşımadan yaşamış, otuz beş yaşındayken Papa'nın herkese yaptığı "Kiliseye dön!" çağrısına uymuş ve mistik bir yaşama dönmüştür. Bundan sonra, ona asıl ününü kazandıran "Ilahi Komedya"yı yazmıştır.

Eserleri:
Ilahi Komedya: Teolojik ve felsefi konulan içerir. Destan tarzında yazıldığından yapay destan olarak kabul edilir. Sanatçının Cehennem, Araf ve Cennete yaptığı hayali bir seyahatin öyküsüdür.

BOCCACIO (1313 - 1375)

Giovanni Boccaccio, Dünya edebiyatında ilk öykü sayılan "Decameron" adlı yapıtı kaleme almıştır. Sürekli okumuş, Akdeniz kültürlerini incelemiş; astronomi, hukuk, edebiyatla ilgilenmiştir. Konuşma diliyle oluşturulan edebiyatı, antikçağ ve klasik eserlerin düzeyine yükseltmiştir. Ömrünün son yıllarında Latin klasiklerini incelemiş ve filoloji çalışmalarında bulunmuştur. Rönesans hümanizminin temelini atan sanatçılardandır.

Eserleri:
Decameron: Öykü. 1348'de Avrupa'da büyük bir veba salgını olur. Salgından kurtulan gençlerin tanık olduğu olaylardan etkilenen sanatçı, bu yapıtında salgın günlerinin Floransa'sını ele alır. Yapıt, biçimsel yönleriyle "Ortaçağ" temalarına bağlı kalsa da, hümanizmanın tohumlarını taşıyan bir kültürün habercisidir.
Italyan Edebiyatı Genel

Rönesans Döneminde Italyan Edebiyatı
Rönesans'ın ilk önemli temsilcilerinden biri Dante (1265-1321)'dir. Yazı dilini halkın diliyle oluşturmuş olan Dante, Italyan edebiyatının kurucusu sayılır.

Rönesans'ın ilk temsilcilerinden biri de lirik şiirin en büyük ozanlarından olan Petrarca (1304-1374) dır. Dante gibi o da Laura adlı bir kadına âşık olmuş ve hemen hemen tüm şiirlerinden bu kadının aşkını terennüm etmiştir. Halkın konuşma diliyle Laura'nın aşkı için yazılmış şiirleri Canzoniere (Türküler) adı altında toplanmıştır.Bunların çoğu sone tarzındadır.

Boccacio (1313-1375), küçük hikâye tarzının önde gelen bir yazarı olarak tanınmıştır. Hikâyelerinde dinî konular yerine insanın sorunlarına, insanların türlü durumlarına: tutku, öfke, sevinç, kötülük gibi değişik boyutlarına yer vermiştir. Başlıca eseri Decameron (On Gün) adını taşır. Bu kitabında veba hastalığından kaçıp sığındıkları evde on kişinin anlatmış olduğu yüz hikâye yer alır.

Bunlardan başka destan türünde Ariosto (1474-1533) ve Tasso (1544-1595) iki önemli isimdir. Bunlar konularını Ortaçağdan almış olmalarına rağmen işleyiş, şekil ve teknik bakımından klâsik kurallara bağlı kalmış, Yunan ve Lâtin edebiyatlarını örnek almışlardır. Ariosto'nın Çılgın Orlondo, Tasso'nun Kutarılmış Kudüs adlı destanları ünlüdür.

Ayrıca iktidarın korunması konusunu işlediği Prens adlı eseriyle Macchiavelli (1469-1527) adlı siyaset yazarını da anmak gerekir.

Klâsik Dönemde Italyan Edebiyatı
XVII. yüzyılda girdiği gerileme döneminin ardından, Italyan edebiyatında 18. yüzyılda klâsisizmin etkileri kendini gösterir. Klâsisizme bağlı ürün veren üç önemli sanatçı vardır: Goldoni (1707-1793) komedya, Alfieri (1749-1803) tragedya, Parini (1729-1799) ise yergi türünde yazmışlardır.

Romantik Dönemde Italyan Edebiyatı
Güldürüde Carlo Goldoni(1707-1793) romanda Alessandro Manzoni(1785-1873),anı türünde Silvio Pellico (1788-1854) ve şiirde Giacoma Leopardi (1798-1837) başlıca romantik sanatçılardandır. Manzoni, şiir ve oyun türlerinde de ürün vermekle birlikte en önemli eseri bir romandır: Nişanlılar. Leopardi ise hüznü, acıyı, doğa sevgisini anlatan karamsar şiirleriyle tanınır.

20. Yüzyıl Italyan Edebiyatı

Fillippo Marinetti (1876) Avrupa ülkelerinde de etkisi görülen fütürizm akımının kurucusudur. Fütürizm akımına göre, modern zamanların makine ve onun hız sistemine bağlı kalarak çağın ve geleceğin hızlı ve dinamik yaşanması gerekir. Makine çağının hız ve dinamizmi fütürizmin itici gücü olmuştur. Şiirde mısraların düzenlenişi ve müzikal yapısı fabrika işleyişini, sistemini ve makine seslerini çağrıştırmalıdır.

20. yüzyıl Italyan edebiyatının öncülerinden sayılan Alberto Morario, yapıtlarında genel olarak orta sınıfı işlediğini görürüz. Bu sınıfın içinde bulunduğu ahlâk çöküntüsünü, kişinin bencilliği yüzünden yalnız kalışını anlatır.


*
Imprimatur

*
Trieste (bölüm Italyan yazarlar)

Cesare Pavese
Cesare Pavese (d. 9 Eylül 1908 – ö. 27 Ağustos 1950 ) Italyan şair, romancı

Carlo Levi
Ocak 1975 , Roma , Italya), Italyan ressam , yazar ,
Arrigo Boito
), Italyan şair , roman yazarı, gazeteci , opera bestecisi ve libretto yazarıdır
Carlo Emilio Gadda
Carlo Emilio Gadda, (d. 14 Mayıs 1893 - ö. 21 Kasım 1973 ) Italyan hikâyeci
*
Dino Buzzati
28 Ocak 1972) Italyan romancı, öykü yazarı, ressam, şair
*
Giovanni Guareschi
Giovannino Guareschi (1 Mayıs , 1908 - 22 Temmuz , 1968 ) Italyan gazeteci,
*
Julius Evola
Tartışmalı bir Italyan ezoterist olan Baron Giulio Cesare Andrea Evola
*
Luigi Lunari
Luigi Lunari (d. 3 Ocak 1914 - Milano ) Italyan oyun yazarı ve dramaturg.
*
Gianrico Carofiglio
1961), Italyan romancısı ve yargıcı.
Umberto Eco
Umberto Eco (d. 5 Ocak 1932 , Alessandria (şehir), Italyan bilim adamı, yazar,
*
Carlo Antonio Bertinazzi
Carlo Antonio Bertinazzi veya Carlin (2 Aralık 1710 – 6 Eylül 1783 )
*
Ignazio Silone
Ignazio Silone (d. 1 Mayıs 1900 - ö. 22 Ağustos 1978 ) Italyan yazar
*
Oriana Fallaci
Floransa - ö. 15 Eylül 2006, Floransa),   Italyan kadın yazar, gazeteci, politik gözlemci
Tiziano Sclavi
Tiziano Sclavi (d. 3 Nisan 1953 , Broni ), Italyan çizgi roman yazarı, gazeteci
Eugenio Montale
Eugenio Montale (d. 12 Ekim 1896 Cenova ; ö. 12 Eylül 1981 , Milano ) Italyan
*
Luigi Pirandello
Luigi Pirandello (28 Haziran 1867 -10 Aralık 1936 ), Italyan yazar
*
Giovanni Boccaccio

Giovanni Scognamillo
Giovanni Scognamillo, (d. 25 Nisan 1929 , Istanbul - ) Italyan asıllı levanten

Ayrıca Bakınız

*Islamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
*Islami Devir Türk Edebiyatı
*Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
*Cumhuriyet Dön Türk Edebiyatı
*Türk Cumhuriyetleri Edebiyatı
*Türk Toplulukları Edebiyatı
*Batı Edebiyatı
*Dünya Edebiyatı